Home

Privacy: Groen! blokkeert stemming transfer passagiergegevens naar VS

In de Commissie Buitenlandse Zaken ben ik erin geslaagd om de stemming over een verdrag dat de overdracht van passagiersgegevens naar de VS regelt, tegen te houden. Ik bracht een wisselmeerderheid op de been om alsnog het advies van de Privacycommissie te vragen Ė iets wat toen nog niet gebeurd was.

Door de transfer van persoonsgegevens naar de VS komt de privacy van de passagiers in gevaar. De VS gebruiken de gegevens om computers het terroristische risico van passagiers te laten berekenen. Dat is echter niet waterdicht. Zo werd een mensenrechtenactivist al geweerd door de computers, hoewel hij geen enkele band had met terroristische activiteiten van welke aard ook. Al te vaak wordt de strijd tegen het terrorisme ingeroepen om het recht op privacy in te dijken. Ook de Raad van State leverde kritiek op de wettekst, onder meer omwille van de onduidelijkheid over de bewaartermijn van de gegevens en over het eventuele doorspelen van de persoonlijke gegevens aan derde landen. Ook over de opslagtermijn en de vernietiging van de gegevens na afloop van deze termijn, bleven voor Groen! te veel vragen bestaan om dit zomaar goed te keuren.


Share/Save/Bookmark


Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape