Home

Nucleaire ontwapening: het jaar van de waarheid

De Amerikaanse tactische kernwapens op Kleine Brogel hebben geen nut meer en zijn een doorn in het oog van diegenen die pleiten voor vrede en non-proliferatie. Willy Claes, Jean-Luc Dehaene, Louis Michel en Guy Verhofstadt pleitten in een opgemerkt opiniestuk voor nucleaire ontwapening. Ik riep premier Leterme op om aan de VS de verwijdering van de kernwapens in BelgiŽ te vragen. De premier zegt dan wel positief te staan tegenover de oproep van de staatsmannen, maar verwees vooral naar de besluitvorming op Europees niveau en de NAVO.

Ik drong er bij de premier op aan om toch ook een Belgische voortrekkersrol te spelen op het internationaal forum. Wat zal de Belgische regering concreet doen om het standpunt van de vier staatsmannen te realiseren?†Daarbij zie ik verschillende opportuniteiten: een standvastig standpunt op de Toetsingsconferentie van het Non Proliferatie Verdrag van mei jongstleden en op de NAVO-top eind dit jaar, waar hopelijk en eindelijk een nieuw Strategisch Concept zal worden geformuleerd. Door de val van de regering kon ik Minister van Buitenlandse Zaken Vanackere hierover niet meer ondervragen.

Ons voorstel is ook dat BelgiŽ een no first use-verdrag voorstelt, dat de ondertekende landen bindt om niet als eerste land kernwapens te gebruiken. BelgiŽ kan actief lobbyen bij de partnerlanden om tot ondertekening te komen. Zo kan ons land een voortrekkersrol spelen.

Meer over de Groen! visie op Internationaal Beleid leest u in ons Verkiezingsprogramma 2010.


Share/Save/Bookmark


Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape