Home

Daklozen opvangen: volgehouden druk zowel in Oostende als Brussel

Daklozen opvangen: volgehouden druk zowel in Oostende als Brussel

Zowel in het parlement als in de Oostendse gemeenteraad trok ik samen met de sociale sector de kar voor een betere opvang van daklozen.

In Oostende vroeg ik aan het stadsbestuur om een permanente nachtopvang te voorzien. Er is in Oostende duidelijk vraag naar nachtopvang voor thuislozen en een gebrek aan sociaal beleid met aandacht voor de meest kwetsbaren. Van een verondersteld aanzuigeffect was er in de tijdelijke nachtopvang geen sprake. Nochtans is dit het argument dat telkens door de Oostendse beleidsverantwoordelijken aangehaald wordt om niets te moeten doen. De Oostendse SP.A-CD&V-OpenVLD meerderheid steekt maar al te graag haar paraplu op en beweert dat er enkel “bovenlokaal” iets kan gebeuren. Een ideale manier om de eigen verantwoordelijkheid te ontlopen.

Ook in de Kamer wees ik Premier Leterme op zijn verantwoordelijkheid in de extreme koude winter van dit jaar toen hij een misplaatste en schaamteloze oproep deed aan de burgers om daklozen op te vangen. Het is de overheid zelf die voor het huidige gebrek aan plaatsen verantwoordelijk is. Daarom vroeg ik bij hoogdringendheid de deuren van leegstaande overheidsgebouwen, kazernes en zelfs het Koninklijk Paleis open te gooien en te voorzien in noodhulp. Het paleis gaf alvast de voorzet door twee appartementen van de Koninklijke familie ter beschikking te stellen. De premier daarentegen stak zich weg: structurele maatregelen ontbreken. Jammer genoeg mocht mijn aandringen bij de Minister van Defensie Pieter De Crem niet baten: Defensie wil de daklozen niet zelf tot bij de speciaal opengestelde kazernes brengen, waardoor het initiatief weinig nut heeft.


Share/Save/Bookmark


Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape