Home

Congo: voor een alternatief koningsbezoek

Het bezoek van Koning Albert II aan Congo kan de aandacht van de publieke opinie op de humanitaire ramp in Oost-Congo vestigen. Vele malen heb ik er bij de regering op aangedrongen dat mensenrechten, corruptiebestrijding en het gewapende conflict in Oost-Congo centraler moeten staan in het Congobeleid. En niet enkel de normalisering van diplomatieke relaties.

Ik wilde het bezoek van de Koning als hefboom gebruiken. De Belgische overheid kan aan NGO's als Oxfam Solidariteit of Human Rights Watch vragen om een programma in Oost-Congo uit te stippelen en de Koning tijdens zijn bezoek te begeleiden. Op die manier komt niet alleen Ėterecht - de herdenking van de onafhankelijk in beeld, maar komen ook de verschillende problemen in Congo op de voorgrond. Dat kan alle partijen alleen maar stimuleren om werk te maken van oplossingen.

De Belgische diplomatie moet ervoor zorgen dat de Koning niet alleen in de salons van Kinshasa blijft. De realiteit in Oost-Congo, bijvoorbeeld, kan niet met de mantel van het protocol bedekt blijven. Als alternatief reisprogramma voor de Koning, werkte ik een reisgids uit en schreef ik een opiniestuk over de verschillende uitdagingen in het uitgestrekte land.

Meer over de Groen! visie op Congo leest u in het hoofdstuk Internationaal Beleid van ons Verkiezingsprogramma 2010.


Share/Save/Bookmark


Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape