Home

Een alternatief voor het hypocriete Afghanistan-beleid

Samen met de collega’s in de oppositie zorgde ik voor een Afghanistandebat in het parlement. De oplossing voor Afghanistan is niet eenzijdig militair. Alle experten stellen dat er een evenwicht moet zijn tussen de civiele en militaire inspanningen.

Onze ministers hameren er in het parlement op dat ook België die evenwichtige strategie volgt. Ik heb de hypocrisie van deze verklaringen telkenmale benadrukt. Er is een kloof tussen woorden en de besteding van middelen. Tegenover de 109 miljoen euro militaire investeringen in België, staat immers een schamele 12 miljoen euro aan wederopbouw en ontwikkeling van Afghanistan. Ook na 2010 wil deze regering geen significante bijkomende humanitaire inspanning leveren. Ons land weigert zelfs financieel bij te dragen aan een belangrijk diplomatiek initiatief (Peace and Reconciliation Fund) dat gematigde taliban wil losweken en herintegreren.

En toch protesteert Minister van Defensie De Crem als ik stel dat hij vastzit aan de illusie van de militaire ‘quick fix’ in Afghanistan. Bovendien is het militair engagement verlengd tot eind 2011 zonder evaluatie in het parlement en zonder dat de ministers een evaluatienota maakten en bespraken. Dat moest Minister Vanackere toegeven, toen ik in het parlement het evaluatiedocument opvroeg op basis waarvan de regering besliste om de Belgische troepen langer in Afghanistan te houden.

Meer over de Groen! visie op Afghanistan en de buitenlandse missies leest u hier en in het hoofdstuk Internationaal Beleid van ons Verkiezingsprogramma 2010.


Share/Save/Bookmark


Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape