Home

Pensioenen - een pensioenplan met een realistische financiering

Groen! wil voor iedereen een waardig en welvaartsvast pensioen. Onze pensioenen behoren tot de laagste in Europa. Ontelbare keren heb ik Minister van Pensioenen Michel Daerden ondervraagd naar de vooruitgang, maar verder dan een beschrijving van het probleem kwam hij niet (het befaamde ‘groenboek’). Van een regering verwacht ik op drie jaar tijd geen uitleg over de problemen, maar oplossingen en antwoorden. Het is ontstellend dat regeringsleider Yves Leterme iemand als Michel Daerden op zo’n belangrijk dossier als onze pensioenen getolereerd heeft.

Groen! kiest resoluut voor een versterking van het wettelijke pensioen (de eerste pensioenpijler) door een verhoging van de minimumpensioenen en de Inkomensgarantie voor Ouderen zodat het inkomen boven de Europese armoedegrens uitkomt. De kloof tussen het gemiddeld loon en het pensioen moet verkleinen, net als de kloof tussen de hoogste en laagste pensioenen. Bovendien hebben we een voorstel klaar om het armoederisico bij gepensioneerde vrouwen te beperken.

We zetten bewust niet in op de tweede pijler, want dan betaalt de huidige generatie twee keer de rekening. Bovendien worden we dan afhankelijk van de grillen van de financiële markten. Ik diende mee een wetsvoorstel in om de aftrekbaarheid van pensioensparen (derde pijler) toe te spitsen op beleggingen in ethische pensioenfondsen. Voor de financiering van onze voorstellen willen we het feitelijke pensioen, na een meer ontspannen levensloopbaan, dichter laten aansluiten bij de grens van 65; de notionele interestaftrek aanpassen; fiscale fraude bestrijden en een belasting van inkomsten uit grote vermogens invoeren.

Ten slotte ontdekte Groen! bij de analyse van de ontwerpbegroting voor 2010 dat ongeveer driekwart miljard euro die bestemd was voor het Zilverfonds, nooit in het potje voor de vergrijzing gestort is. Op die manier bracht de regering de betaalbaarheid van onze pensioenen nog maar eens in gevaar.

Meer over ons pensioenplan en de financiering leest u in mijn Dossier Pensioenen en in het luik Sociale Zekerheid van ons Verkiezingsprogramma 2010.


Share/Save/Bookmark


Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape