Home

Een berekend plan tegen armoede

15% van de Belgen of 1 op 7 is arm. Dat is een onthutsend cijfer en een welvarende samenleving als de onze onwaardig. BelgiŽ is haar sociale koppositie in Europa verloren. Zo moeten ongeveer 25% van de gepensioneerden rondkomen met een inkomen onder de armoedegrens. Het leefloon van een alleenstaande bedraagt momenteel 726 Ä terwijl de armoedegrens op 878 Ä wordt berekend. Dat is een verschil van 152 euro. Volgens cijfers van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeentes (VVSG) kunnen ruim 125.000 gezinnen hun energiefactuur niet betalen.

Reeds in 2007 diende ik een wetsvoorstel in dat alle uitkeringen in ons land zou optrekken tot boven de Europese armoedegrens (= 60% van het mediaan inkomen). Concreet zou dit betekenen dat de uitkeringen van alle gepensioneerden, leefloners (OCMW-steuntrekkers), werklozen, personen met een handicap, zieken,... boven deze grens komen te liggen. Alles samen zouden 431.200 mensen hierdoor opnieuw een volwaardig leven kunnen opbouwen.

Op mijn vraag berekende het Rekenhof de kostprijs van dit wetsvoorstel op 1,25 miljard euro. Dit is vast en zeker betaalbaar. Een fiscaal cadeau aan de bedrijven zoals de notionele interestaftrek kost ondertussen al 4 miljard euro. En dat zonder enige garantie op jobbehoud of jobcreatie. Groen! wil die notionele interestaftrek beperken en met de vrijgekomen middelen de armoede in ons land uitbannen. Drie jaar lang echter weigerden de regeringspartijen CD&V en OpenVLD mijn wetsvoorstel goed te keuren. Drie jaar lang werd het proces vertraagd en durfde men het berekende en haalbare voorstel tegen armoede niet goed te keuren of weg te stemmen. Komt er na 13 juni een doorbraak?

Meer over ons berekend armoedeplan leest u in mijn Dossier Armoede en in het luik Armoede van ons Verkiezingsprogramma 2010.


Share/Save/Bookmark


Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape