Home

Armoede

15% van de Belgen of 1 op 7 is arm. Dat is een onthutsend cijfer en een welvarende samenleving als de onze onwaardig. BelgiŽ is haar sociale koppositie in Europa verloren. Zo moeten ongeveer 25% van de gepensioneerden rondkomen met een inkomen onder de armoedegrens. Het leefloon van een alleenstaande bedraagt momenteel 726 Ä terwijl de armoedegrens op 878 Ä wordt berekend. Dat is een verschil van 152 euro. Volgens cijfers van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeentes (VVSG) kunnen ruim 125.000 gezinnen hun energiefactuur niet betalen.

Uit het armoedebeleid van de voorbije drie jaar springt vooral de schaamteloze demarche van toenmalig staatssecretaris van armoedebestrijding Laloux er uit: de staatssecretaris die zogezegd vanuit zijn dienstwagen met chauffeur moest werken omdat er geen kantoren voor hem voorzien waren.

Toen er eindelijk een begroting en beleidsverklaring kwam, bleek dat zijn regering ernstig geknipt had in de middelen voor armoedebestrijding en dat zijn vijf paginaís tellende beleidsverklaring geen enkele nieuwe concrete maatregel bevatte. Een jaar later kwam de Staatssecretaris met een armoedeplan dat wel een aantal positieve voorstellen bevatte. Maar de veelheid aan voorstellen verborg de regering dat een aantal fundamentele doelstellingen in het plan en in het beleid van de regering ontbraken. Het leek wel alsof men de gevolgen van armoede wil verzachten, maar niet wilde kiezen om de armoede zelf fundamenteel te bestrijden. En tot slot was er ook geen budget of meerjarenbegroting voorzien voor de 59 voorstellen uit het plan.

Vandaag zitten de laagste uitkeringen een stuk onder de Europese armoedegrens (= 60% van het gemiddelde inkomen).

Wat Groen! voorstelt
Reeds in 2007 diende ik een wetsvoorstel in dat alle uitkeringen in ons land zou optrekken tot boven de Europese armoedegrens (= 60% van het mediaan inkomen). Concreet zou dit betekenen dat de uitkeringen van alle gepensioneerden, leefloners (OCMW-steuntrekkers), werklozen, personen met een handicap, zieken,... boven deze grens komen te liggen. Alles samen zouden 431.200 mensen hierdoor opnieuw een volwaardig leven kunnen opbouwen.

Op mijn vraag berekende het Rekenhof de kostprijs van dit wetsvoorstel op 1,25 miljard euro. Dit is vast en zeker betaalbaar. Een fiscaal cadeau aan de bedrijven zoals de notionele interestaftrek kost ondertussen al 4 miljard euro. En dat zonder enige garantie op jobbehoud of jobcreatie. Groen! wil die notionele interestaftrek beperken en met de vrijgekomen middelen de armoede in ons land uitbannen. Drie jaar lang echter weigerden de regeringspartijen CD&V en OpenVLD mijn wetsvoorstel goed te keuren. Drie jaar lang werd het proces vertraagd en durfde men het berekende en haalbare voorstel tegen armoede niet goed te keuren of weg te stemmen. Komt er na 13 juni een doorbraak?

Het ACW ziet ons voorstel dan wel weer zitten. Op Rerum Novarum, op 13 mei 2010, vroeg het ACW 1,25 euro vrij te maken voor de bestrijding van armoede: exact het exacte bedrag dat ons wetsvoorstel kost.

Meer info

Share/Save/Bookmark


Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape