Home

Het Transformatieplan (Plan De Crem) voor Defensie

  • 23 kazernes sluiten in het Plan De Crem.
  • 7306 militairen muteren (veranderen van werkplek).
  • Ook kazernes waar vijf jaar geleden nog voor 250.000 euro geïnvesteerd werd in infrastructuur (waaronder milieubeschermende maatregelen), sluiten in het plan. Dat roept uiteraard vragen op. Sommige personeelsleden moeten binnenkort op 150 km van hun familie en huis werken. Dat vraagt om overleg met de militairen en compensaties.

De sluiting van militaire infrastructuur is onvermijdelijk. Principieel heb ik mij vanuit de oppositie achter de doelstellingen geschaard, maar de uitwerking van de hervorming draaide in de soep. De vraag is of dit om zoveel kazernes moet gaan, op welke criteria de hervormingen gebaseerd zijn en of er genoeg aandacht gaat naar de sociale problematiek en individuele situaties.

Een eerlijke regionale spreiding is voor Groen! een belangrijk objectief criterium. Minister De Crem beloofde op 4 juni 2008 in het parlement het volgende: “de sluiting van kazernes moet gebeuren in overleg met de vakbonden en rekening houdend met objectieve criteria zoals de demografie, de arbeidsmarkt en tewerkstellingsgraad, het rekruteringspotentieel, de mobiliteit, de toestand van de infrastructuur en de optimalisatie van de organisatie.”

Het probleem met het Plan De Crem is dat de Minister geen woord hield. Tot op heden weigert hij de objectieve criteria te verduidelijken op basis waarvan hij zijn plan uitwerkte. De Crem is ook te snel gegaan en speelde soloslim. Hij pleegde te weinig overleg met de militairen en binnen z’n eigen regering. Van een ernstig sociaal overleg was geen sprake. Dat is onaanvaardbaar. Met de oppositie zijn we er in geslaagd om de vakbonden naar het parlement te halen.

Onder druk van de Franstalige liberalen moest hij zijn plan aanpassen. De vakbonden gingen in het verweer. Veel politiek protest tegen het plan is provincialistisch en 'nimby' (not in my backyard – “sluit maar, zolang de kazerne in mijn gemeente open blijft”) van aard. Daar verzetten wij ons tegen. Maar de militairen en het burgerpersoneel van Defensie hebben zich de laatste jaren al door heel wat transformaties heen gewerkt. Herstructureringen moeten op een sociale manier gebeuren, met compensaties en ondersteunende maatregelen op het vlak van mobiliteit. Ook individuele situaties van militairen moeten meer in rekening worden gebracht. Er moet gezocht worden naar menselijke oplossingen.

De conclusie is dat Minister De Crem het verknald heeft. Bovendien dreigt de val van de regering het verhaal nog erger te maken. De eerste mutaties zijn al vanaf juli gepland. Het plan is bovendien een gemiste kans om naar meer specialisatie te gaan. In het plan ontbreekt een visie op internationale samenwerking en taakverdeling binnen Europees verband. Integendeel, de marine moet het met één mijnenjager minder doen. En laat dat nu net een van de expertises zijn van het Belgische leger. Groen! wil dit versterken, niet afbouwen.

Wat stelt Groen voor?

  • dat de Minister de alternatieven die de militairen zelf voorgesteld hebben (zoals het opnemen van alle werkuren op vier ipv vijf werkdagen; telewerken invoeren; …) ernstig overweegt en een meerderheid bij de sociale partners bouwt rond een pakket sociale maatregelen.
  • De eerste militairen zijn vanaf juni elders aan de slag moeten gaan. Door de val van de regering moeten de militairen die door het Transformatieplan van Minister De Crem getroffen zijn, het zonder verzachtende compensaties stellen. Die zullen ze pas achteraf terugbetaald krijgen in plaats van gelijklopend met de mutatie. Groen! vindt mutaties zonder ondersteuning onaanvaardbaar en vraagt de regering om duidelijkheid te scheppen voor de meer dan 7000 getroffen militairen
  • vanaf juli moeten de eerste militairen elders aan de slag. Door de val van de regering dreigen de militairen die door het Transformatieplan van Minister De Crem getroffen zijn, zonder de beloofde tegemoetkomingen te moeten verhuizen. Groen! vindt mutaties zonder ondersteuning onaanvaardbaar en vraagt de regering om duidelijkheid te scheppen voor de meer dan 7000 getroffen militairen

Slechts enkele van de reacties van Wouter op het Transformatieplan en het Defensiebeleid van De Crem:

Het Transformatieplan vind je hier

Lees hier het standpunt over de buitenlandse missies

Het Groen! verkiezingsprogramma 2010

Share/Save/Bookmark


Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape