Home

10 punten voor een rechtvaardig ecologisch beleid

  1. De speeltijd is voorbij. Tijd om de opwarming van het klimaat aan te pakken. Groen wil een klimaatwet met een jaarlijkse doelstelling van 3% minder uitstoot van broeikasgassen en behoud van de uitstap uit kernenergie.

  2. De toekomst is aan energiebesparing en hernieuwbare energie. Jaarlijks willen wij 1% van het BNP hierin investeren. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar levert ook duizenden jobs op.

  3. De armoede en ongelijkheid zijn toegenomen onder de paarse regering. Laten we alle uitkeringen en het leefloon op zijn minst optrekken tot boven de Europese armoedegrens en volledig welvaartsvast maken. Armoede is een onrecht.

  4. Wonen neemt een steeds grotere hap uit het gezinsbudget. Groen pleit voor een federale huurwet die de blokkering en algemene regulering van huurprijzen toelaat. Iedereen heeft recht op betaalbaar wonen.

  5. Tijd voor het gezin door een sterke tijdsverzekering. Ouderschapsverlof uitbreiden tot één jaar per ouder per kind. Mensen die werken mogen niet uitgeperst worden als citroenen.

  6. Deze regering gaf fiscale amnestie aan belastingfraudeurs. Groen wil daarentegen de strijd tegen fiscale fraude aanpakken. Dat is een kwestie van elementaire sociale rechtvaardigheid.

  7. Diversiteit is een realiteit. Groen wil het samenleven bevorderen in plaats van tegenstellingen op de spits te drijven.

  8. In dit land worden perfect geïntegreerde gezinnen na enkele jaren toch nog het land uitgezet. Groen wil een collectieve regularisatie om de mistoestanden van het verleden weg te werken en duidelijke wettelijke criteria voor regularisaties in de toekomst.

  9. Het is onaanvaardbaar dat de paarse regering ontwikkelingssamenwerking heeft afgebouwd. Groen wil dit opnieuw op de sporen zetten, met 0,7% van het BNP voor echte ontwikkelingshulp die de arme landen effectief ten goede komt. Ook een moedig vredesbeleid is nodig, waarbij België meer dan nu zijn nek uitsteekt.

  10. Een efficiënte, toegankelijke en betaalbare justitie voor iedereen. Recht op recht. En een duurzaam veiligheidsbeleid, zonder de mensenrechten in het gedrang te brengen.


Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape