Home

Vreemdelingen het land uit zonder veroordeling

Van criminele feiten verdachte vreemdelingen zullen sneller en zonder veroordeling het land kunnen worden uitgezet. Dat staat zo in een wetsontwerp van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) dat vandaag wordt gestemd in het parlement.

Maak het eenvoudiger om criminele vreemdelingen uit te wijzen. Vandaag wordt in de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd met dat uitgangspunt. Voortaan kunnen ook mensen die in ons land geboren zijn of naar België zijn gekomen toen ze jonger waren dan 12, worden uitgewezen.

Voorts worden de procedures vereenvoudigd en de voorwaarden afgezwakt. Simpel gesteld gold vroeger dat hoe langer je in ons land was, hoe moeilijker het was om te worden uitgezet. Dat principe verdwijnt nu.

Het opvallende daarbij is dat er geen veroordeling nodig is om tot uitzetting over te gaan. "In principe kan elke vreemdeling die een bedreiging is voor de openbare orde of nationale veiligheid worden verwijderd, zelfs al is hij geen enkele keer veroordeeld", staat in de toelichting bij de wetteksten.

Het gaat hier om mensen die legaal in ons land verblijven, maar van criminele feiten worden verdacht of veroordeeld zijn. Dus niet om sans-papiers of erkende vluchtelingen. Staatssecretaris Francken wees er eerder in de Kamer op dat zo ook terroristen als Salah Abdeslam hadden kunnen worden aangepakt.

Oppositiepartij Groen reageert verontwaardigd. "Terroristen en zware criminelen moet je berechten en zo nodig opsluiten in plaats van ze de grens over te zetten om er van af te zijn", zegt Kamerlid Wouter De Vriendt. "Ook vanuit het buitenland kan iemand een aanslag beramen."

Voor alle duidelijkheid: momenteel is het al wettelijk mogelijk om mensen zonder veroordeling het land uit te zetten. Het gebeurde eind oktober toen de radicale imam El Alami Amaouch (49) uit Verviers naar Nederland werd overgebracht wegens zijn activiteiten als haatprediker. Ook hij werd niet veroordeeld. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) ging voort op verslagen van de staatsveiligheid en de politie.

Volgens de dienst zijn er jaarlijks hooguit twee van zulke gevallen, maar Groen vreest nu dat de deur wordt opengezet en de mogelijkheid veel vaker zal worden toegepast. "De doelgroep is verruimd en tegelijk krijgt de staatssecretaris en DVZ door de soepelere procedures meer slagkracht om mensen uit te zetten. En we kennen allemaal hun reputatie", zegt De Vriendt.

Zwaarwichtige feiten

Geert De Vulder van DVZ wijst erop dat een uitwijzing zonder veroordeling alleen kan als er zwaarwichtige feiten aan het licht zijn gekomen. "Natuurlijk moet het gerecht zijn werk doen", stelt hij. "Wij treden op als hun werk te lang op zich laat wachten." Het gaat om een administratieve beslissing, bekrachtigd door de staatssecretaris. Daarna kan ze nog worden aangevochten bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Ook Francken wijst de kritiek van de hand. "We treden maximaal op binnen onze bevoegdheid", stelt zijn woordvoerder Katrien Jansseune. "In de praktijk zal er bijna altijd een veroordeling zijn, of minstens zwaarwichtige aanwijzingen, zoals van de staatsveiligheid."

De doelgroep moest volgens hem worden uitgebreid om recidivisten en terroristen die geen enkele intentie hebben zich te integreren, te kunnen uitzetten. "Vroeger kon je moeilijk tegen zulke personen optreden omdat ze voor hun 12 jaar naar België waren gekomen", stelt Jansseune.

Het wetsontwerp geniet de steun van alle meerderheidspartijen.

(Dit artikel van Roel Wouters verscheen op 25 januari 2017 in De Morgen)

artikel gepubliceerd op 25/01/2017 in Internationaal

Meer artikels in de rubriek Internationaal

05/04/2017
Interview: "Maak van het Parlement geen schoothond"

26/03/2017
Wapenembargo Saudi-ArabiŽ: ook Vlaamse export moet verboden worden

25/03/2017
Opinie: Happy Birthday to EU

08/03/2017
Terminator moet fictie blijven

08/03/2017
Commissie legeraankopen zet achter gesloten deuren licht op groen voor lastenboek

02/03/2017
Groen bedankt vriendelijk voor omstreden fles IsraŽlische wijn

07/02/2017
Opinie: 'Zal Charles Michel een van de vele checkpoints bezoeken die het leven van Palestijnen bemoeilijken?'

21/01/2017
BelgiŽ heeft geen nood aan wereldburgers

09/01/2017
Opinie: Migratie pak je aan met een koel hoofd en een warm hart

20/12/2016
Opinie: Uitgewezen kinderen zijn niet crimineel. Ze opsluiten is dat wel

overzicht nieuws - naar de homepagina

 Kamerdebat over de weigering van staatssecretaris Theo Franken om een Syrisch gezin een humanitair visum toe te kennen - 09/12/2016

webdesign PixelShape