Home

Opinie: Uitgewezen kinderen zijn niet crimineel. Ze opsluiten is dat wel

Vorige week maandag tikte Nils Muizniks, de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Theo Francken op de vingers. Het opsluiten van gezinnen met kinderen is een disproportionele maatregel die in strijd is met het Verdrag van de Rechten van het Kind. Francken legde de kritiek echter naast zich neer en diende de Commissaris van antwoord dat er soms geen alternatief is voor families die niet willen uitgewezen worden. Hij wil kost wat kost de praktijk weer invoeren nadat ze in 2008 werd afgeschaft, ook al werd België er meerdere malen voor veroordeeld door het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Zelfs als dat ten koste gaat van het psychologisch en emotioneel welzijn van het kind. Het doel heiligt de middelen dus. Maar kiest de staatssecretaris zijn doelen wel juist?

Francken gaat ervan uit dat hij moet kiezen tussen de rechten van het kind en het beschermen van de grenzen van de natiestaat. Hij schildert migrantengezinnen die werden uitgewezen af als sluwe gelukszoekers die zich willens nillens onttrekken aan de wetten van België. Dus moeten die mensenrechten, of in dit geval kinderrechten, even opgeschort worden om de hogere belangen van de natie te verdedigen.

Dat beeld klopt niet. Het is niet zozeer zo dat gezinnen willen ontsnappen aan de wetten van België, ze hebben gewoon hier al vaak een sociaal leven opgebouwd. Ze zijn bang voor wat hen bij terugkeer te wachten staat. Alternatieve terugkeerprogramma’s voor mensen die uitgeprocedeerd zijn werpen daarom hun vruchten af. Ouders en kinderen kunnen onder sociale begeleiding afscheid nemen van vrienden in België, ze kunnen nadenken over hoe ze hun leven in hun land van herkomst heropbouwen en er kunnen op voorhand scholen en kinderopvang gezocht worden. Het zijn dit soort programma’s die Groen verder wil uitbouwen. Maar voorlopig krijgen ze maar één pagina aandacht in de beleidsnota van Theo Francken.

Daartegenover staat dat zij die opgesloten worden het gevoel hebben dat ze gestraft worden en bruusk uit hun sociale omgeving worden weggerukt. Opsluiting is niet meer of minder dan gevangenschap. Bovendien weten mensen in gesloten centra vaak pas enkele uren op voorhand wanneer ze op het vliegtuig gezet zullen worden, wat heel veel emotionele stress veroorzaakt.

Dit is in het bijzonder het geval bij de gedwongen opsluiting van minderjarigen, een disproportionele maatregel waarvan bewezen werd dat ze kinderen psychologische en emotionele schade toebrengt. Daarom startte de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa ook een campagne tegen gedwongen detentie van minderjarige migranten en schreef de Commissaris voor de Rechten van de Mens vorige week een aanmanende brief.

Opsluiting van minderjarigen gaat in tegen de belangen van het kind, die onvoorwaardelijk gerespecteerd moeten worden volgens het Kinderrechtenverdrag dat ook België geratificeerd heeft. Kinderen kunnen er niet voor kiezen op welke plek ze geboren worden, maar wij zijn het hen wel verplicht om hun waardigheid en integriteit te beschermen. Ook als we ervoor gekozen hebben dat België niet de plek is waar ze kunnen opgroeien. Dat is het doel.

We worden de retoriek gewoon dat illegaliteit gelijk staat aan criminaliteit. Er wordt neergekeken op kinderen die samen met hun ouders een beter leven zoeken in een land dat daar meer kansen toe biedt. We moeten aanvaarden dat we niet iedereen die mogelijkheid kunnen bieden. Wat we niet mogen aanvaarden is dat kinderen in hun zoektocht naar betere kansen in het leven – naar onderwijs, welvaart en een veilige omgeving – onderweg de aanspraak op hun rechten kwijtspelen en als criminelen opgesloten worden.

Wouter De Vriendt

Petra De Sutter

(Deze opiniebijdrage verscheen op 20 december 2016 op de website van De Morgen)

artikel gepubliceerd op 20/12/2016 in Internationaal

Meer artikels in de rubriek Internationaal

15/06/2018
Ongezien amateurisme Vandeput leidt tot opblazen vervangingsprocedure

14/06/2018
De jihad rukt op in Mali en de overheid is het probleem. Wat kan BelgiŽ doen?

26/04/2018
Groen vraagt blijvende aandacht voor de situatie van Djalali

19/04/2018
Export naar SyriŽ: Deze regering sluit zijn ogen voor handel met schurkenstaten

12/09/2017
Vijf stappen uit de chaos van het Maximiliaanpark

17/07/2017
Asielchaos in Europa mag geen mensenlevens kosten

12/07/2017
Opinie: Dossier vervanging F-16's vertoont stilaan erg vreemde kronkels

12/07/2017
Meerderheid houdt vast aan achterkamerpolitiek bij legeraankopen (persbericht)

07/07/2017
ďMinister lekt 'geheime' legerinfoĒ

21/06/2017
Groen eist grote kuis bij militaire spionagedienst

overzicht nieuws - naar de homepagina

 Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape