Home

Opvangplaatsen nu sluiten is slecht beleid

Ecolo-Groen reageert verrast op de beslissing van staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken (N-VA) om het aantal opvangplaatsen af te bouwen. “Er verdrinken nog steeds vluchtelingen in de Middellandse Zee. Er zijn nog 4,8 miljoen oorlogsvluchtelingen in de buurlanden van Syrië. En er zijn nog steeds erkende vluchtelingen in ons land die op straat wonen. Nu opvangplaatsen sluiten is een welvaartstaat als België onwaardig, gezien de humanitaire crisis,” stellen kamerleden Wouter De Vriendt (Groen) en Benoit Hellings (Ecolo). Ecolo-Groen roept de regering op om op de beslissing terug te komen.

Vanmorgen bereikte ons het nieuws dat opnieuw veel verdronken vluchtelingen zijn aangespoeld op de kust van Libië. De vluchtelingencrisis is allesbehalve ten einde. “Hervestiging is dé manier om dodenroutes te vermijden. Theo Francken is er in de afgelopen drie jaar niet in geslaagd om zijn beloftes na te komen. Voor elke drie beloofde hervestigingen, kreeg maar één vluchteling effectief opvang in ons land. Van het humaan beleid dat werd beloofd, is maar weinig in huis gekomen. De opvangplaatsen die nu leeg staan, moeten dan ook voor hervestiging gebruikt worden, in plaats van inderhaast te worden gesloten,” aldus De Vriendt. De Vriendt wijst er verder op dat vorige regeringen dezelfde fout maakten, en daardoor niet voorbereid waren op een uitzonderlijke instroom zoals in 2015. “Laten we lessen trekken uit het verleden en niet dezelfde fout maken. Anders moeten we opnieuw improviseren. Er is nood aan een buffercapaciteit van minstens 5000 plaatsen.”

Naast hervestiging en het opbouwen van een buffercapaciteit ziet Ecolo-Groen nog mogelijkheden voor de vrijstaande opvangplaatsen. Veel gemeentes en steden hebben forse inspanningen gedaan om opvangplaatsen te creëren, op vraag van staatssecretaris Francken. “Laat de plaatsen niet verloren gaan. Er zijn ook nog andere kwetsbare groepen in onze samenleving die nood hebben aan opvang. Denk maar aan crisisopvang, transitwoningen of daklozenopvang. Het wordt tijd dat Theo Francken en Liesbeth Homans met elkaar gaan praten om gezamenlijk de uitdagingen aan te pakken,” aldus De Vriendt en zijn collega in het Vlaams Parlement, An Moerenhout.


 

artikel gepubliceerd op 03/06/2016 in Internationaal

Meer artikels in de rubriek Internationaal

19/04/2018
Export naar SyriŽ: Deze regering sluit zijn ogen voor handel met schurkenstaten

12/09/2017
Vijf stappen uit de chaos van het Maximiliaanpark

17/07/2017
Asielchaos in Europa mag geen mensenlevens kosten

12/07/2017
Opinie: Dossier vervanging F-16's vertoont stilaan erg vreemde kronkels

12/07/2017
Meerderheid houdt vast aan achterkamerpolitiek bij legeraankopen (persbericht)

07/07/2017
ďMinister lekt 'geheime' legerinfoĒ

21/06/2017
Groen eist grote kuis bij militaire spionagedienst

13/06/2017
FinanciŽle waakhond vreest magere 'opbrengsten' opvolger F-16

10/06/2017
Opinie: Waarom we een nieuw moreel kompas moeten hanteren in onze relaties met Saudi-ArabiŽ

08/06/2017
Embargo wapenhandel Saoedi-ArabiŽ

overzicht nieuws - naar de homepagina

 Vrouwen worden benadeeld in de regeling over de zware beroepen, De Kamer 8/3/2018

webdesign PixelShape