Home

Wanneer wordt Bacquelaine minister van alle gepensioneerden?

De aankondiging van Minister van Pensioenen Bacquelaine (MR) om het maximumpensioen op te trekken is geen reden voor een goednieuwsshow. Het afschaffen van de pensioenbonus, de indexsprong en de minimale correcties voor de minimumpensioenen zijn de gepensioneerden nog niet vergeten.

“Deze kille, onrechtvaardige regering geeft met de ene hand, maar pakt veel meer af met de andere hand. Gepensioneerden blijven het slachtoffer van de vele besparingen”, zegt Wouter De Vriendt (Kamerlid Groen). Groen en Ecolo roepen de minister op om de minister te worden van àlle gepensioneerden.

De afschaffing van de pensioenbonus kost de gepensioneerden tussen de 83 en 187 euro bruto per maand. Ook de gevolgen van de indexsprong zijn, zeker voor kwetsbare gepensioneerden zonder 45 jaar loopbaan, erg drastisch. De regering beloofde een aantal sociale correcties voor de minimumpensioenen, maar de 1% verhoging in 2017 kan de indexsprong van 2% niet compenseren. Bovendien blijkt omwille van de strenge voorwaarden dat slechts een beperkte groep recht heeft op de verhoging. “Dit zijn sluwe trucen van een kille, onrechtvaardige regering. Ze stellen hun schaamlap-correcties uit tot het einde van dit jaar, maar de gepensioneerden voelen nu al de facturen de hoogte ingaan”, aldus De Vriendt.

Volgens Groen kan het anders. “Oorspronkelijk was 127 miljoen beloofd voor sociale correcties voor de indexsprong. Daarvan is minder dan de helft (50 miljoen euro) effectief ingezet. We vragen dat de overige 77 miljoen euro onmiddellijk wordt vrijgegeven voor compensaties voor de meest kwetsbare groep. Hoe ver zullen de besparingen nog gaan? Als de minister aankondigt dat de verhoging van de maximumpensioenen budgetneutraal zal zijn, houden wij ons hart vast”, besluit De Vriendt.

artikel gepubliceerd op 28/01/2016 in Sociaal

Meer artikels in de rubriek Sociaal

08/03/2018
‘Definitie zware beroepen benadeelt vrouwen’

11/10/2016
Met welk been stapt Theo Francken 's morgens uit bed?

10/10/2016
Schande van Calais moet ook Belgische regering beroeren

23/09/2016
Loon inruilen voor onzeker pensioenfonds is slecht idee

08/02/2016
Dienstplicht zal voor elk pensioen gelijk meetellen

19/06/2015
Regering wil wetsontwerp langer werken door parlement jagen

05/06/2015
Pensioenhervorming: Regering duwt beslissing door, en laat details aan sociaal overleg

28/04/2015
Parlement moet cherry picking pensioenhervorming halt toe roepen

17/03/2015
Het aanvullend pensioen mag de ongelijkheid niet vergroten

26/02/2015
Reddingsboei op de wilde beursgolven

overzicht nieuws - naar de homepagina

 Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape