Home

Regering wil wetsontwerp langer werken door parlement jagen

De Kamercommissie Sociale Zaken werd vrijdagavond om 16u per sms bijeengeroepen voor een vergadering nu maandag tot aan de finish. Op de agenda staat de verlenging van de pensioenleeftijd, een van de meest problematische maatregelen van de regering-Michel. In totaal gaat het om maar liefst 286 blz. tekst.

“De verlenging van de loopbaan zonder flankerende maatregelen voor werkbaar werk wordt door de strot van het parlement geduwd, om zo weinig mogelijk ruimte te laten voor protest en overleg. Het is veelzeggend dat commissievoorzitter Vincent Van Quickenborne (OpenVLD) een dergelijke werkwijze toelaat”, benadrukt Wouter De Vriendt (Groen).

Uitgerekend dinsdag wordt de Nationale Pensioenconferentie opgericht, een orgaan dat zich moet buigen over de pensioenhervorming. “Nog vóór de leden van de Pensioenconferentie effectief van start kunnen gaan, worden ze voor voldongen feiten geplaatst”, reageert De Vriendt. “De regering plaatst de kar voor het paard: eerst zicht op de maatregelen voor werkbaar werk, de uitzonderingen voor de zware beroepen, en een alternatieve financiering van een vermogensfiscaliteit. Dan pas kunnen we praten over langer werken. Zoniet zijn het nog maar eens de gewone mensen die werken die als eerste getroffen worden door deze regering van N-VA, CD&V, OpenVLD en MR.”

Groen en Ecolo zullen dit standpunt komende maandag met kracht verdedigen.

artikel gepubliceerd op 19/06/2015 in Sociaal

Meer artikels in de rubriek Sociaal

08/03/2018
‘Definitie zware beroepen benadeelt vrouwen’

11/10/2016
Met welk been stapt Theo Francken 's morgens uit bed?

10/10/2016
Schande van Calais moet ook Belgische regering beroeren

23/09/2016
Loon inruilen voor onzeker pensioenfonds is slecht idee

08/02/2016
Dienstplicht zal voor elk pensioen gelijk meetellen

28/01/2016
Wanneer wordt Bacquelaine minister van alle gepensioneerden?

05/06/2015
Pensioenhervorming: Regering duwt beslissing door, en laat details aan sociaal overleg

28/04/2015
Parlement moet cherry picking pensioenhervorming halt toe roepen

17/03/2015
Het aanvullend pensioen mag de ongelijkheid niet vergroten

26/02/2015
Reddingsboei op de wilde beursgolven

overzicht nieuws - naar de homepagina

 Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape