Home

Pensioenhervorming: Regering duwt beslissing door, en laat details aan sociaal overleg

De federale regering beslist vandaag over de pensioenhervorming, zonder akkoord over zware beroepen, en zonder een uitgewerkte visie op werkbaar werk. Ecolo-Groen betreurt die manier van werken. “Men beslist fors over de hoofdlijnen, en laat de details over aan het sociaal overleg. Men duwt het gaspedaal in, ten koste van de mensen op de werkvloer. Eerst beslissen, dan consulteren: dat is duidelijk de manier van werken van de N-VA-meerderheid”, stelt Wouter De Vriendt, kamerlid Groen.

Volgens Ecolo-Groen moet de regering concrete voorstellen rond werkbaar werk lanceren, alvorens de pensioenleeftijd aan te pakken. De Vriendt: “Langer werken is inderdaad deel van de oplossing, maar dat moet mogelijk gemaakt worden. Er is meer nodig dan een lege resolutie van een regeringspartij. Een resolutie is een aanbeveling, en geen wetgevend werk. Voor Groen betekent werkbaar werk hoe dan ook vormen van deeltijds werk op het einde van de loopbaan mogelijk maken, zodat mensen niet voortijdig afhaken.”

Ook het uitblijven van een oplossing voor de zware beroepen is volgens Ecolo-Groen onbegrijpelijk. “Voor de meest kwetsbare groep in dit verhaal blijven oplossingen uit. De regering maakt hiermee duidelijk dat haar prioriteiten niet bij de gewone mensen liggen”, besluit De Vriendt.

artikel gepubliceerd op 05/06/2015 in Sociaal

Meer artikels in de rubriek Sociaal

08/03/2018
‘Definitie zware beroepen benadeelt vrouwen’

11/10/2016
Met welk been stapt Theo Francken 's morgens uit bed?

10/10/2016
Schande van Calais moet ook Belgische regering beroeren

23/09/2016
Loon inruilen voor onzeker pensioenfonds is slecht idee

08/02/2016
Dienstplicht zal voor elk pensioen gelijk meetellen

28/01/2016
Wanneer wordt Bacquelaine minister van alle gepensioneerden?

19/06/2015
Regering wil wetsontwerp langer werken door parlement jagen

28/04/2015
Parlement moet cherry picking pensioenhervorming halt toe roepen

17/03/2015
Het aanvullend pensioen mag de ongelijkheid niet vergroten

26/02/2015
Reddingsboei op de wilde beursgolven

overzicht nieuws - naar de homepagina

 Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape