Home

Parlement moet cherry picking pensioenhervorming halt toe roepen

Groen en Ecolo delen de bezorgdheden die de expertengroep-Vandenbroucke vandaag in verschillende media uiten. Aan het begin van de legislatuur waarschuwden de groene partijen reeds voor “cherry picking” en het gebrek aan draagvlak voor de hervorming. “De regering gaat te selectief te werk en kiest enkel hetgeen in hun kraam past. Dit kan onmogelijk leiden tot een gedragen en duurzame structurele pensioenhervorming. Het parlement moet ingrijpen door de pensioenhervorming op regelmatige basis te monitoren en zo te waken over het totaalplaatje”, vindt Wouter De Vriendt, Kamerlid Groen.

Groen en Ecolo komen met vijf inhoudelijke aanbevelingen voor een duurzame en structurele pensioenhervorming.
Een eerste aanbeveling betreft de zware beroepen. “Deze hete aardappel doorschuiven naar de sociale partners zal niets oplossen. Uitgangspunt hier is aandacht voor werkbaar werk. De regering moet haar verantwoordelijkheid nemen, en in overleg knopen doorhakken. Ook als dat kritiek oplevert”, aldus De Vriendt. Daarnaast kan men beter rekening houden met het aantal loopbaanjaren in plaats van enkel de pensioenleeftijd. Een derde aanbeveling betreft de financiering van de pensioenen: “Een zeer belangrijk onderdeel van het rapport van de Pensioencommissie is het pleidooi voor een vorm van vermogensbelasting als alternatieve financiering van de pensioenen. Een eerlijke fiscaliteit vereist minder lasten voor mensen die werken of gepensioneerd zijn, en een hogere bijdrage tot onze sociale zekerheid van de grote vermogens.”

Een vierde punt betreft het deeltijds pensioen. Ecolo-Groen vindt dit een waardevolle piste, maar waarschuwt dat het niet opnieuw een sluipweg mag zijn voor de afbouw van bestaande eindeloopbaanmogelijkheden zoals landingsbanen. Tot slot pleit De Vriendt voor een sterkere rol van het parlement op vlak van coördinatie. “Er is geen zicht meer op het globale beeld. Regelmatige trajectcontrole van het werk van de regering door de Kamercommissie Sociale Zaken kan hier een antwoord op bieden,” besluit De Vriendt.

artikel gepubliceerd op 28/04/2015 in Sociaal

Meer artikels in de rubriek Sociaal

08/03/2018
‘Definitie zware beroepen benadeelt vrouwen’

11/10/2016
Met welk been stapt Theo Francken 's morgens uit bed?

10/10/2016
Schande van Calais moet ook Belgische regering beroeren

23/09/2016
Loon inruilen voor onzeker pensioenfonds is slecht idee

08/02/2016
Dienstplicht zal voor elk pensioen gelijk meetellen

28/01/2016
Wanneer wordt Bacquelaine minister van alle gepensioneerden?

19/06/2015
Regering wil wetsontwerp langer werken door parlement jagen

05/06/2015
Pensioenhervorming: Regering duwt beslissing door, en laat details aan sociaal overleg

17/03/2015
Het aanvullend pensioen mag de ongelijkheid niet vergroten

26/02/2015
Reddingsboei op de wilde beursgolven

overzicht nieuws - naar de homepagina

 Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape