Home

Het aanvullend pensioen mag de ongelijkheid niet vergroten


Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) presenteert vandaag zijn startnota over het aanvullend pensioen (de tweede pijler) aan de sociale partners. Daaruit blijkt onder meer dat Bacquelaine overweegt om de gegarandeerde rente van het aanvullend pensioen te laten verschillen van sector tot sector of per salarisniveau. “Ongehoord”, vindt Groen parlementslid Wouter De Vriendt.

“De minister creëert niet alleen onzekerheid door de huidige rendementsgarantie in de aanvullende pensioen te laten vallen, hij dreigt ook de ongelijkheid tussen gepensioneerden te vergroten. Het is nu al zo dat wie een hoog wettelijk pensioen heeft, vaak een hoger aanvullend pensioen krijgt. Wie al veel heeft, krijgt nog meer. Dat wil de N-VA-regering nog versterken. Ze vergeet daarbij dat veel ouderen vandaag al heel veel moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.”

Groen klaagt aan dat de ongelijkheid in de tweede pijler nu al enorm groot is: “Het gemiddelde aanvullend pensioen bij de armste 20% bedraagt 220 euro, tegenover 1007 euro bij de rijkste 20%. Ongeveer 10% van de mensen met een aanvullend pensioen krijgt de helft van alle uitgekeerde pensioenkapitalen”, aldus De Vriendt.“Het is veel efficiënter om het wettelijk pensioen te versterken. Die is er sowieso voor elke werknemer en werkt met eerlijke en heldere criteria op basis van het aantal gewerkte jaren en het loon. Bovendien blijft er minder geld plakken in een verzekeringssector die er winst op wil maken.“

Voor Groen kan de minister niet tegelijk de aanvullende pensioenen promoten en ze voor werknemers minder aantrekkelijk maken door ze te laten afhangen van de markt. “Zekerheid moet voorop staan als het over onze pensioenen gaat. De N-VA-regering wil morrelen aan de pensioenen en ze veel meer laten afhangen van hoe de economie presteert. Op die manier wordt het hele systeem wankel. Groen zal zich daar met hand en tand tegen blijven verzetten. Gepensioneerden die hun hele leven gewerkt hebben, verdienen dit niet”, besluit De Vriendt.

artikel gepubliceerd op 17/03/2015 in Sociaal

Meer artikels in de rubriek Sociaal

08/03/2018
‘Definitie zware beroepen benadeelt vrouwen’

11/10/2016
Met welk been stapt Theo Francken 's morgens uit bed?

10/10/2016
Schande van Calais moet ook Belgische regering beroeren

23/09/2016
Loon inruilen voor onzeker pensioenfonds is slecht idee

08/02/2016
Dienstplicht zal voor elk pensioen gelijk meetellen

28/01/2016
Wanneer wordt Bacquelaine minister van alle gepensioneerden?

19/06/2015
Regering wil wetsontwerp langer werken door parlement jagen

05/06/2015
Pensioenhervorming: Regering duwt beslissing door, en laat details aan sociaal overleg

28/04/2015
Parlement moet cherry picking pensioenhervorming halt toe roepen

26/02/2015
Reddingsboei op de wilde beursgolven

overzicht nieuws - naar de homepagina

 Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape