Home

Groen zorgt voor meer jobs door modernisering en verduurzaming economie èn rechtvaardige belastingen

“It’s the economy stupid”. Groen West-Vlaanderen verzamelde deze avond in de bedrijfsgebouwen van de West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar 2014,  David Houthoofd van de groep Protect. Groen trapte in Wevelgem de twee laatste campagneweken op gang met een verkiezingsmeeting waarop het concrete voorstellen lanceerde om meer en betere jobs te creëren en ons belastingsysteem rechtvaardiger te maken. 35.000 West-Vlamingen zijn vandaag op zoek naar een baan. Dat is 10,6 procent meer dan vorig jaar.

Onder impuls van de lijsttrekkers Wouter De Vriendt (Kamer) en Bart Caron (Vlaams Parlement) leggen ze de knelpunten in het werkgelegenheidsbeleid en de fiscaliteit bloot en schuiven ze een oplossingen naar voor. Zuurstof geven aan wie werk creëert, door de lasten op arbeid te verminderen dankzij een verschuiving naar een vermogensrendementsheffing vanaf 1 miljoen euro en naar lasten op milieuvervuiling.

Groen wil minder regeltjes en eenvoudigere belastingen voor de KMO’s, de ruggengraat van onze economie. Groen wil samen met ondernemers werk maken van een modern en sterk ondernemersklimaat, economie en duurzaamheid zijn daarbij elkaars bondgenoten. West-Vlaanderen moet inzetten op zijn typische creatieve maakeconomie. Werknemers creëren hierbij meerwaarde en worden gewaardeerd voor hun werk.

De regeringen zijn er niet in geslaagd de groeiende werkloosheid en faillissementengolf aan te pakken. Groen gaat voor meer en betere jobs via een omvangrijke lastenverlaging van 5,1 miljard, verdeeld over werkgevers (progressieve werkgeversbijdrage) en werknemers (loonbonus). Daarnaast ondersteunt Groen de KMO’s via  een pakket maatregelen: een vereenvoudigde en verlaagde vennootschapsbelasting, door de wirwar aan fiscale aftrekken in te perken (budgetneutraal) en een verdere verlaging van de loonlasten voor de eerste drie aangeworven werknemers.

Wouter De Vriendt benadrukt het belang van deze maatregelen voor onze provincie: “West-Vlaanderen telt veel KMO’s en die hebben niet altijd de batterij advocaten en boekhouders tot hun beschikking om alle fiscale achterpoortjes te bestuderen. Veel multinationals betalen quasi nul euro belastingen, KMO’s zitten bij ons aan 33,99%, een hoog tarief in vergelijking met andere EU landen. Groen wil een eenvoudiger systeem, met een lager tarief.”

Daarnaast investeert Groen in de kwaliteit van jobs, via de strijd tegen burn-outs en via een versterking van het tijdskrediet. Caron: “Investeren in werkbare jobs garandeert dat het werkvermogen, de gezondheid en de inzetbaarheid van werknemers en zelfstandigen op lange termijn op peil blijft. Op deze manier komen we tot een win-win situatie voor werkgevers en werknemers. “

Groen benadrukt ook het belang van de onderwijshervorming, in het bijzonder de herwaardering van TSO en BSO voor West-Vlaanderen. Groen wil in onze provincie technische richtingen aantrekken en pleit voor een opleiding textiel. Vandaag is er een braindrain naar de andere provincies. Groen wil subafdelingen van universiteiten en hogescholen in West-Vlaanderen, waarrond clusters van innovatie bedrijven zich kunnen vormen.

Groen gaat tot slot voor duurzame activering. Niet door de uitkering van mensen te verminderen, maar wel door voor de zwakste groepen een gepaste plaats te voorzien op de arbeidsmarkt. We investeren meer in trajectbegeleiding en stages.

De muzikale omkadering van de avond werd verzorgd door Wannes Cappelle van het Zesde Metaal.

Lees hier de persnota

 

artikel gepubliceerd op 12/05/2014 in Varia

Meer artikels in de rubriek Varia

30/03/2017
Breekt regering-Michel belofte op kap van kwetsbare gepensioneerden?

30/06/2016
Minister Vandeput leeft boven zijn stand met zijn fantoomplan

27/05/2015
Onenigheid burgemeesterswissel: Groen vraagt extra bijeenkomst gemeenteraad

10/03/2015
Beste Marc Coucke, verknal de laatste stukjes kust niet met een tweede Atlantik Wall

15/09/2014
Elke Van den Brandt kandidaat-voorzitter met Wouter De Vriendt als ondervoorzitter

26/05/2014
Groen boekt zetelwinst in alle parlementen

20/05/2014
Groen West-Vlaanderen zet kiezer centraal met slotcampagne ‘Aan u het woord’.

25/04/2014
Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte

11/04/2014
Groen trapt in Oostende West-Vlaamse campagne af met nationale energietour

31/03/2014
Vijf Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen

overzicht nieuws - naar de homepagina

 Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape