Home

Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte

Groen West-Vlaanderen voert vandaag in Kortrijk actie voor het versterken van de West-Vlaamse open ruimte. Onder impuls van de lijsttrekkers Bart Caron en Wouter De Vriendt trekken ze aan de alarmbel en schuiven ze een beter ruimtelijk beleid naar voor. Zuinig en intensief ruimtegebruik zijn hierbij de kernbegrippen. Met Marleen Ryelandt, op de tweede plaats op de Vlaamse lijst, heeft Groen ook een experte in deze materie op een strijdplaats staan.

Verschillende organisaties (KULeuven, Natuurpunt,…) trokken recent aan de alarmbel rond de druk op de open ruimte en de suburbanisatie in Vlaanderen. De afgelopen maanden werkte Groen een nieuwe visie op ruimte in West-Vlaanderen uit. “Terwijl we halverwege de jaren ’70, naargelang de meetmethode, nog aan een 10 tot 15% verharde oppervlakte zaten, zal tegen 2050 40% van onze provincie verhard zijn. Vandaag is 25% van West-Vlaanderen verhard. We moeten het beleid van richting veranderen”, zegt Bart Caron, lijsttrekker Vlaams Parlement.

Een ander beleid kan en moet volgens Groen. Vandaag zien we een sterke toename van industriezones, zorgt de woningbouw voor een steeds grotere druk en leidt de open ruimte onder steeds grotere (wegen)infrastructuur. “Dit moet aangepakt worden”, vindt Wouter De Vriendt, lijsttrekker voor de Kamer: “maar niet uit nostalgische overwegingen. We steunen onze oproep uit fundamenteel rationele overwegingen. Het gaat om ademruimte, om voedselproductie, om waterhuishouding en om verstandig energieverbruik. Alle onderzoek leert dat open ruimte belangrijk is voor ons welzijn èn onze welvaart.”

Marleen Ryelandt ziet alternatieven: “Stellen dat er in West-Vlaanderen niet meer mag worden gebouwd, of een halt toeroepen aan bedrijvigheid en investeringen, is niet enkel onrealistisch; het is ook niet wenselijk. Anderzijds kunnen we onmogelijk verder open ruimte inpalmen zoals we het de voorbije decennia hebben gedaan. Daarom pleit Groen voor een verstandige ruimtelijke ordening. Zuinig en intensief met ruimte omgaan zijn hierbij de kernbegrippen. Bovendien moeten we rekening houden met regionale verschillen.”

Groen schuift hiervoor een concreet plan naar voor dat het in de volgende Vlaamse regering mee wil helpen realiseren. Nieuwe woonvormen en efficiënt ingerichte bedrijventerreinen moeten gestimuleerd worden. Natuurgebied en kwalitatieve landbouwgrond worden versterkt. De stedelijke ontwikkeling wordt versterkt en het platteland wordt opgewaardeerd in plaats van versnipperd.

 

Lees hier ons volledige persdossier

Lees hier onze actiefolder

 

 

artikel gepubliceerd op 25/04/2014 in Varia

Meer artikels in de rubriek Varia

30/03/2017
Breekt regering-Michel belofte op kap van kwetsbare gepensioneerden?

30/06/2016
Minister Vandeput leeft boven zijn stand met zijn fantoomplan

27/05/2015
Onenigheid burgemeesterswissel: Groen vraagt extra bijeenkomst gemeenteraad

10/03/2015
Beste Marc Coucke, verknal de laatste stukjes kust niet met een tweede Atlantik Wall

15/09/2014
Elke Van den Brandt kandidaat-voorzitter met Wouter De Vriendt als ondervoorzitter

26/05/2014
Groen boekt zetelwinst in alle parlementen

20/05/2014
Groen West-Vlaanderen zet kiezer centraal met slotcampagne ‘Aan u het woord’.

12/05/2014
Groen zorgt voor meer jobs door modernisering en verduurzaming economie èn rechtvaardige belastingen

11/04/2014
Groen trapt in Oostende West-Vlaamse campagne af met nationale energietour

31/03/2014
Vijf Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen

overzicht nieuws - naar de homepagina

 Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape