Home

Vijf Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen

In Zeebrugge stelde Groen deze middag zijn speerpunten voor de verkiezingen van 25 mei voor. Lijsttrekkers Bart Caron (Vlaams Parlement) en Wouter De Vriendt (Federaal Parlement) schuiven voor West-Vlaanderen 5 werven naar voor. “We pakken de problemen aan waar West-Vlamingen van wakker liggen. Hiervoor schuiven we slimme oplossingen naar voor,” aldus beide kopmannen, “We zetten in op jobs, een betere fiscaliteit, aanpakken van wachtlijsten, hernieuwbare energie en open ruimte.”

Met de voorstelling van de speerpunten sloot Groen een bezoekenronde af bij belangrijke spelers in de provincie. De prioriteiten voor de verkiezingen zijn het resultaat van vele, intensieve contacten met experten en ervaringsdeskundigen op allerlei domeinen. Zo werd het gesprek aangegaan met het middenveld, armoede-organisaties, VOKA, WVI, ondernemingen, zorginstellingen, het havenbedrijf …  Dit resulteerde in 5 grote speerpunten:

 

 1. Meer en betere jobs
  Groen gaat voor correct betaalde en werkbare jobs die combineerbaar zijn met gezin en vrije tijd. Groen heeft maatregelen voor het stimuleren van jobcreatie door de loonkost te beperken: we verschuiven de belastingen van arbeid naar vermogenswinsten en vervuiling.
   
 2. Rechtvaardige belastingen
  Groen kiest voor een fiscale vereenvoudiging en een aanpak van de fraude. Het tarief voor de vennootschapsbelasting verlagen we en we sluiten de fiscale achterpoortjes. Dat komt vooral ten goede aan onze KMO’s.
   
 3. Een echte aanpak van de wachtlijsten
  Groen wil oudere mensen ondersteunen zodat ze zo lang mogelijk in hun eigen om­geving kunnen blijven wonen. Kinderopvang willen we uitbreiden door minder onnodige regels op te leggen aan zelfstandige crèches.  We maken werk van meer sociale woningen, huursubsidies en  een beter geregeld zorgverlof om bijv.(tijdelijk)  zorg te dragen voor een zieke oudere of een kind met een handicap
   
 4. Duurzame en betaalbare energie
  Wie minder verbruikt, betaalt een lager tarief. Energiefacturen kunnen we laag houden door woningen energiezuinig te maken. En de groei van de sector van de hernieuwbare energie  zorgt volgens het Planbureau voor jobs. Dat is dubbele winst.
   
 5. Bewaren van de open ruimte
  Groen beschermt goede landbouwgrond en natuurgebieden door een verstandig ruimtelijk beleid. Dit hangt samen met een kernversterkend mobiliteitsbeleid en bewust ruimtegebruik.

 

Groen wil hiermee het verschil maken. “Dit zijn de kapstokken van ons politiek project voor de komende jaren. Groen is de enige partij die engagement voor het leefmilieu en voor een sterk sociaal beleid verenigt. De traditionele partijen slagen er niet meer in om de broodnodige oplossingen aan te reiken.,” stelt DeVriendt.

Groen stelde bewust zijn inhoudelijke punten voor in de haven van Zeebrugge. “Ons verhaal is er één voor en door iedereen. We zien de toekomst positief tegemoet, maar daarvoor moeten we keuzes durven maken. Samen kunnen we beter doen, ” besluit Bart Caron met de slogan van Groen voor de verkiezingen.

Lees hier de persnota

 

artikel gepubliceerd op 31/03/2014 in Varia

Meer artikels in de rubriek Varia

30/03/2017
Breekt regering-Michel belofte op kap van kwetsbare gepensioneerden?

30/06/2016
Minister Vandeput leeft boven zijn stand met zijn fantoomplan

27/05/2015
Onenigheid burgemeesterswissel: Groen vraagt extra bijeenkomst gemeenteraad

10/03/2015
Beste Marc Coucke, verknal de laatste stukjes kust niet met een tweede Atlantik Wall

15/09/2014
Elke Van den Brandt kandidaat-voorzitter met Wouter De Vriendt als ondervoorzitter

26/05/2014
Groen boekt zetelwinst in alle parlementen

20/05/2014
Groen West-Vlaanderen zet kiezer centraal met slotcampagne ‘Aan u het woord’.

12/05/2014
Groen zorgt voor meer jobs door modernisering en verduurzaming economie èn rechtvaardige belastingen

25/04/2014
Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte

11/04/2014
Groen trapt in Oostende West-Vlaamse campagne af met nationale energietour

overzicht nieuws - naar de homepagina

 Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape