Home

“Opbrengsten parkeermeters moeten meer naar stad gaan”

13/07/2017 - persartikel

2,6 miljoen euro. Zoveel bedroeg de inkomst van de Oostendse parkeermeters vorig jaar. “Die opbrengsten moeten meer naar de stad gaan”, vindt Wouter De Vriendt (Groen). Hij wil dat de stad harder op tafel klopt bij parkeerbeheerder Indigo.

Uit het jaarrapport 'Parkeren' blijkt dat de inkomst van de parkeermeters vorig jaar 2,6 miljoen euro bedroeg. “Samen met de retributies is er voor parkeerbeheerder Indigo 3,8 miljoen euro inkomsten. De parkings Visserskaai en Mijnplein brengen hen 1,6 miljoen euro op. Van al deze inkomsten gaat 1,5 miljoen euro naar de stadskas. Na aftrek van hun kosten houdt Indigo nog bijna 2 miljoen euro over”, zegt Wouter De Vriendt. “Oostende moet het parkeren in eigen handen nemen, want dat is zeer winstgevend. In 2017 veranderden de tarieven voor het bovengronds parkeren en in de parkings. De kosten daarvan komen ten laste van de stad. De stad moet op tafel kloppen, nog goedkopere avond- en nachttarieven afdwingen, de bovengrondse parking Mijnplein omvormen tot een plein en het langdurig parkeren ontmoedigen. We moeten een betere verdeelsleutel hebben van de winsten.”

Het stadsbestuur bevestigt dat ze 'minder inkomsten' zal hebben door de nieuwe regeling, maar wil verder niet reageren op de zaak.

Voetproblemen controleurs

Het jaarverslag van Indigo geeft nog enkele andere parkeergeheimen prijs: op de openbare weg betaalt 87 procent van de chauffeurs correct en er werden 48.013 parkeerboetes geschreven, waarvan 32 procent voor Oostendenaars. Bredenaars krijgen in Oostende elk jaar 2.174 boetes. Na een boete betaalt 69 procent van de mensen. Bij Indigo werden 5.620 bonnen (11 procent) betwist. Dat leidde tot 3.176 annulaties, meer dan de helft. Bezwaar indienen is dus geen verloren zaak.

De parkeerbeheerder vraagt aan de stad ook iets te doen aan de slechte kwaliteit van sommige voetpaden, want dat leidt kennelijk tot voet- en knieproblemen bij de controleurs. Zo ligt er op de Nieuwpoortsesteenweg tussen het voetpad en de parkeerzone een fietspad. Indigo vind dat zeer gevaarlijk voor haar controleurs en vroeg de stad er iets aan te doen. Het stadsbestuur liet fijntjes weten dat er “jammergenoeg niets aan kan gedaan worden”.

(Dit artikel van Edwin Fontaine verscheen op 13 juli 2017 in Het Nieuwsblad)

 

Share/Save/Bookmark

overzicht rubiek OostendeWouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape