Home

Hoe omgaan met nieuwbouw in historische stadswijken?

21/11/2014 - gemeenteraad

De historische stadswijken in Oostende worden om de haverklap geteisterd door afbraak van historisch waardevolle panden. Soms is een sloop echter de enige oplossing en zelfs aangeraden om de wijk op te waarderen. De vraag rijst dan wel aan welke criteria het nieuwbouwproject moet voldoen. Groen stelt geen exclusieven: nieuwbouw kan passen in een historische wijk of kan eerder contrasteren. Welke optie ook gekozen wordt, het moet gaan om vernieuwende architectuur van hoge kwaliteit. Zodat de meerwaarde van een historische stadswijk behouden blijft. In Oostende zijn er echter voorbeelden van hoe het niet moet. Vandaar onze vragen.

Hoe gaat het stadsbestuur om met vergunningsaanvragen voor nieuwbouwprojecten in historische stadswijken, zoals de Interbellum- of Belle Epoquewijk?

Houdt het stadsbestuur rekening met de noodzaak dat nieuwbouwprojecten moeten passen in het straatbeeld?

Welke rol kan de commissie A.be spelen? Indien zij nu al een rol speelt, hoeveel nieuwbouwprojecten in historische stadswijken heeft zij in 2014 behandeld? Graag een kopie van de verslagen hieromtrent.

Wanneer werd de geplande nieuwbouw op de hoek van de Frère-Orbanstraat en de Gerststraat vergund? In hoeverre heeft men zich gebogen over de vraag of het project past in de historische identiteit van de wijk? Graag een verslag van deze evaluatie.

De bevoegde schepen zegt in de pers dat het bewuste project voor hem geen probleem is, vermits het gaat om vernieuwende architectuur. Waaruit blijkt dit? 

Kan de schepen toelichting geven bij de reden waarom het bewuste project beantwoordt aan "vernieuwende architectuur"?

 

Share/Save/Bookmark

overzicht rubiek OostendeWouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape