Home

Betrek de Oostendenaar bij het nieuwe mobiliteitsplan

28/02/2014 - gemeenteraad

Er is dringend nood aan een nieuwe visie op mobiliteit in Oostende. We lopen achterop en we blijven vasthouden aan het onzinnige idee dat de auto overal moet kunnen passeren, tot in het diepste deel van het stadscentrum. Nochtans zou de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van onze stad kunnen toenemen als we in de binnenstad prioriteit geven aan de fietser en de wandelaars. Gezinnen met kinderen snakken naar een fietsvriendelijker, veilig Oostende.

In de gemeenteraad werd gediscussieerd over het participatietraject om tot het nieuwe mobiliteitsplan te komen. Dat is positief, maar Groen doet enkele aanbevelingen om te vermijden dat dit zoals zo vaak een klassiek traject wordt van informatievergaderingen op een wijkraad.

Twee suggesties:
-          Een nieuwe mobiliteitsvisie gaat over de ganse stad, we mogen dit niet opdelen en bespreken in wijkraden, maar zouden beter een overkoepelende stadsraad samenroepen van geïnteresseerde Oostendenaars in het Kursaal
-          Laat de Oostendenaar op die stadsraad mee nadenken en suggesties doen. Het stadsbestuur stapt dus beter niet naar de mensen met een afgewerkt plan, maar verzamelt best ideeën bij het begin van het traject. Co-productie, in plaats van enkel informatie geven als de plannen er al liggen.

 

Share/Save/Bookmark

overzicht rubiek OostendeWouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape