Home

Groen Oostende verzet zich tegen uitbreiding GAS naar minderjarigen

04/02/2014 - persmededeling

Gisterenavond maakte het Oostendse stadsbestuur op de Jeugdraad bekend dat ze de minimumleeftijd voor GAS-boetes willen verlagen naar 16 jaar en de maximumboetes optrekken. Groen reageert net zoals de Jeugdraad verbolgen. “Door GAS te verlagen naar jongeren van 16 viseert Oostende de jeugd”, aldus Rémy Bonny en Natacha Waldmann, resp. voorzitter Jong Groen Middenkust en voorzitter Groen Oostende.

De GAS-ambtenaar kwam gisteren het advies vragen van de Jeugdraad over de uitbreiding van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) in Oostende. De Jeugdraad leverde een negatief advies af. Ook Rémy Bonny was aanwezig op de jeugdraad. “Enkele maanden geleden op een debat van het Masereelfonds beloofden burgemeester Jean Vandecasteele (SP.A) en Open VLD-fractieleider Sara Casteur om de minimumleeftijd van GAS niet te verlagen. Amper drie maanden later doen ze het toch. Daarbovenop verhogen ze de maximumboetes voor minderjarigen naar €175 en voor meerderjarigen tot €350(vroeger €250). Oostende legt hiermee het advies van de Jeugdraad, maar ook dat van 213 nationale middenveldorganisaties en het Comité voor de Rechten van het Kind in Genève naast zich neer”, aldus Bonny gisteren op de jeugdraad.

Groen vreest dat jongeren zich geviseerd zullen voelen. Natacha Waldmann en Rémy Bonny: “De GAS-wetgeving rammelt langs alle kanten en verhit terecht de gemoederen in de samenleving. Toch beslissen SP.A, OpenVLD en CD&V om de toepassing van de GAS in Oostende uit te breiden. De deur naar meer willekeur staat hiermee wagenwijd open. Groen wil de jeugd in Oostende ruimte geven om jong te zijn.”

Op de Jeugdraad bleek al dat leiders van jeugdbewegingen schrik hebben om bij hun activiteiten GAS-boetes op te lopen. Een antwoord op de vele vragen kon door Schepen van Jeugd Arne Deblauwe (SP.A) niet gegeven worden, gezien hij gisteren opnieuw afwezig was op de Jeugdraad.

Het opleggen van overlastboetes aan jongeren van 16 of 17 jaar helpt niet. “Met het voorstel van het stadsbestuur dreigt normaal jongerengedrag met onevenredige sancties te worden bestraft. Jongeren louter repressief benaderen werkt contraproductief. Voor 16- tot 18-jarigen bepleit Groen een drietrapsaanpak waarbij bemiddeling en alternatieve sancties centraal staan. Voor de -16jarigen moet het jeugdsanctierecht versterkt worden”, besluiten Bonny en Waldmann.

 

Share/Save/Bookmark

overzicht rubiek OostendeWouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape