Home

Groen zoekt mee oplossing voor overlast omwonenden Kennedyrondpunt

26/08/2012 - persmededeling

De auto’s rijden er met een hoge snelheid en zeker wanneer ze optrekken vanaf het Kennedy rondpunt richting binnenland is de overlast aanzienlijk. Het gaat dan concreet om de uitstoot van fijn stof die zoals we weten een negatieve impact heeft op de leefomgeving en gezondheid, geurhinder en geluidsoverlast. Dat hebben metingen uitgewezen. Op mijn vorige interpellatie in de gemeenteraad van mei antwoordde de burgemeester dat hij blijft inzetten op de verlaning, want dat een geluidsmuur te duur zou zijn voor de Stad Oostende. Hij sprak toen van een bedrag van 850.000 euro, een kwart van de kostprijs van 3,5 miljoen euro.

In een brief die bij het stadsbestuur is toegekomen, is nu sprake van 210.000 euro. De rest wordt gedragen door het Vlaams Gewest. Aan de kant van de Dahlialaan wordt de kost volledig gedragen door Vlaanderen. Dit stuk van de autostrade is opgenomen in de prioriteitenlijst van het Agentschap Wegen en Verkeer (mail van 21 oktober 2011). Dat heb ik trouwens reeds in mei in mijn interpellatie gezegd en wordt nu dus door de brief bevestigd.

In hoeverre verandert dit gegeven het standpunt van het stadsbestuur?

De omwonenden kunnen niet blijven wachten op een oplossing. Zij hebben u op 4 juli een brief geschreven met de vraag om “uiterst dringende maatregelen te nemen” en als burgemeester de volksgezondheid te vrijwaren.

Wij zijn zelf ook voorstander van de verlaning, omdat dit de Conterdamwijk opnieuw verenigt. Maar er is een dilemma: we kunnen er  niet eeuwig op wachten. Ondertussen zitten de omwonenden met de overlast. Ofwel moeten we dus werk maken van een geluidsscherm, ofwel moeten we tijdelijke maatregelen nemen zoals ingrepen waardoor het verkeer verplicht wordt trager te rijden. Denken we bijvoorbeeld aan een versmalling van de autostrade met aanduidingen of wegmarkering zoals in de Duinkerkseweg. Snelheidsverlaging heeft een onmiddellijke impact op het fijn stof.

 

Share/Save/Bookmark

overzicht rubiek OostendeWouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape