Home

Voor debat met Jean Vandecasteele over Gemeentelijke Holding

25/11/2011 - gemeenteraad

Het bestuur van de Gemeentelijke Holding heeft zich jarenlang schuldig gemaakt aan slecht bestuur, winstbejag en speculatie met belastinggeld. Met grote gevolgen voor Oostende. Als de aandelen van de Gemeentelijke Holding nul euro bedragen, moet er 12 miljoen euro worden afgeboekt. Dat is geen kost, maar wel een verlies. Oostende is haar aandelen die het heeft aangekocht, dan kwijt. Onze meerjarenbegroting gaat uit van opbrengsten, die er nu niet meer zullen zijn. Bovendien is ook de kapitaalsverhoging van 3,7 miljoen euro in rook opgegaan. Dat was een beslissing van de gemeenteraad op 24 september 2009. Groen! heeft toen tegen gestemd. De aandelen van Dexia staan in de boeken van de Gemeentelijke Holding tegen 8,25 euro genoteerd. Oostende heeft 8,8 aandelen per inwoner en is de tweede grootste aandeelhouder. Wat betekent dit voor het stadsbudget? Zal de personenbelasting in Oostende verhoogd worden na de verkiezingen? Ik had volgende vragen willen stellen aan de burgemeester, die al jarenlang bestuurder is van de Gemeentelijke Holding en daarvoor elk jaar een zeer royale vergoeding ontvangt.
  • Welke vragen heeft hij gesteld over de financiële situatie van de Gemeentelijke Holding?

  • Wanneer heeft hij zich ooit verzet tegen agendapunten en beslissingen?

  • Toen Dexia in 2008 in de problemen kwam, schoot de Gemeentelijk Holding ter hulp. De Holding pompte in oktober 2008 een half miljard euro in de bank. Geld dat de Holding niet zomaar op de plank had liggen en er moest dan ook worden geleend... bij Dexia Bank België zelf. Er werd dus geld geleend bij Dexia Bank om de kapitaalsverhoging van de groep Dexia te financieren. Jean-Luc Dehaene heeft in de bijzondere Dexia commissie in de Kamer gezegd dat dit “op het randje was”, hoewel het wettelijk kon. Heeft de burgemeester mee goedgekeurd dat er alsmaar bij geleend werd bij Dexia om het hoofd boven water te houden? Dehaene stelde dat deze operatie bij de raad van bestuur “op weinig of geen verzet stuitte”.

  • Vanaf 2008 werden de aandelen trouwens overgewaardeerd, aan 8 euro per Dexia-aandeel, terwijl het op de financiële markten slechts 2 euro waard was. Heeft hij de overwaardering van de eigen aandelen mee goedgekeurd?

  • Jean-Luc Dehaene gaf in het Vlaams Parlement toe dat het bestuur van Dexia op de hoogte was van de renteswaps (ingewikkelde beleggingsinstrumenten die speculatief zijn en mee aan de oorzaak liggen van de ondergang van de bank) en de risico’s die daarmee gepaard gingen. Francis Vermeiren is lid van de raad van bestuur en voorzitter van de Gemeentelijke Holding. Vermeiren heeft ontkend op de hoogte te zijn, maar zowel Dehaene als CEO van Dexia Pierre Mariani hebben gezegd dat de raad van bestuur van de Holding alle auditrapporten had. Heeft de burgemeester deze renteswaps mee goedgekeurd?

  • Welk standpunt zal de burgemeester innemen in de Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Holding van 7 december?De relatie tussen banken en de politiek moet grondig herbekeken worden. Politici hebben gegoocheld met belastinggeld. Groen! heeft daarom voorgesteld om naar een cumulverbod te gaan tussen een politiek mandaat en een mandaat in de raad van bestuur van banken en financiële instellingen. We hadden nooit mogen instappen in de kapitaalsverhogingen en we hadden als stad een exit-scenario uit Dexia moeten voorbereiden. We hebben echter lijdzaam toegekeken. In tegenstelling tot steden als Gent of Lokeren die veel actiever verzet hebben aangetekend en ook niet hebben ingetekend op de kapitaalsverhoging van 2009.


 

Share/Save/Bookmark

overzicht rubiek OostendeWouter De Vriendt over het F16 dossier

webdesign PixelShape