Home

4 miljoen euro kapitaalsinbreng van de Stad in het AGSO

24/05/2007 - gemeenteraad

Ik heb twee bezwaren bij deze bijkomende kapitaalsinbreng. Ten eerste, politiek inhoudelijk, in een financieel moeilijk jaar wordt hier 4 miljoen euro gegeven aan het AGSO. Bedragen die niet meer voor andere zaken kunnen gebruikt worden, zoals passiefhuizen bij sociale woningprojecten, een premies voor energiebesparing of de bouw van een Stedelijk Museum of theaterzaal. Volgens Groen! worden er met deze uitgaven verkeerde prioriteiten gelegd. Bovendien kan Groen! zich niet verzoenen met het gebrek aan sociale, culturele en erfgoedoverwegingen in de beleidsplannen van het AGSO. Dan gaat het vooral over rekening houden met lage inkomens en het verzoenen van stadsvernieuwing met erfgoed Ten tweede, heb ik, samen met het diensthoofd van Financiën van de stad en de Stadsontvanger, een aantal technische bezwaren. Beiden wijzen op het ontbreken van een financiële planning. Naast de vereiste hiervan, maakt het ontbreken van dergelijke planning elke beoordeling over de toekomstige financiële evolutie en het financieel risico onmogelijk. Deze ernstige tekortkomingen wijzen niet op een goed en transparant financieel dossier.


 

Share/Save/Bookmark

overzicht rubiek OostendeWouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape