Home

Wanneer Oostende afhankelijk is van de beurskoers van Dexia...

31/05/2011 - gemeenteraad

De blijvend lage beurskoers van Dexia (al enige tijd rond 2,50 euro per aandeel) brengt de steden en gemeenten in zware financiële problemen. Via de Gemeentelijke Holding zijn zij immers grootaandeelhouder van de bank. Al drie jaar op rij werd geen dividend uitbetaald op de gewone aandelen. Maar ook de steden en gemeenten die in 2009 een extra kapitaalsverhoging in de Gemeentelijke Holding hebben doorgevoerd, waaronder Oostende, ondervinden er de effecten van. Op 25 mei werd namelijk beslist om de steden en gemeenten niet het beloofde dividend van 13% uit te betalen, maar slechts 7%. Bovendien niet in juni, maar in december. Maar dit alles is verre van zeker. Bovendien werd vandaag het Dexia-aandeel op de beurs geschorst. Men vergaderde over een verdere afslanking, wat de aandeelhouders zoals de steden en gemeenten in nog grotere problemen kan brengen. Hoe dan ook stond er een superdividend van 13% begroot in het in januari goedgekeurde stadsbudget 2011. Vraag is nu hoeveel minder inkomsten dit betekent voor Oostende en hoe dit wordt opgevangen. Wat achtergrond. Bij de reddingsoperatie van Dexia in september 2008 bracht de Gemeentelijke Holding 500 miljoen Euro in. De Gemeentelijke Holding ging daarvoor leningen aan bij verschillende banken met Dexia-aandelen als onderpand. Maar in november 2008 kwam de Gemeentelijke Holding in financiële ademnood omdat de aandelen van Dexia heel erg in waarde waren gedaald. De Gemeentelijke Holding zocht en vond toen een tijdelijke overheidswaarborg op voorwaarde van een structurele kapitaalsverhoging met 484 miljoen euro, die moest gebeuren via de steden en gemeenten. Een van de manieren om het geld te verzamelen was het uitschrijven van A-aandelen ter waarde van 250 miljoen euro. De gemeenten die daarop intekenden, werden een dividend van 13% in het vooruitzicht gesteld, gedurende 10 jaar. In tegenstelling tot gemeenten zoals Lokeren of Gent, besliste Oostende in de gemeenteraad van 25 september 2009 om op het aanbod in te gaan. Groen! uitte toen al bezwaren en waarschuwde dat het dividend nooit zou worden gehaald. Het alternatief was om niet mee te stappen en een financieel veiligere koers te varen, maar het stadsbestuur wilde onze suggestie niet volgen en liet zich meeslepen in een financieel avontuur. En inderdaad, zoals veel waarnemers hadden verwacht, zal de Gemeentelijke Holding nu in het eerste jaar geen dividend van 13% maar een dividend van slechts 7% uitbetalen. Zelfs dat is niet zeker. De Vlaamse gemeenten zien zich een totaal van minimum 15 miljoen euro door de neus geboord. Dit betekent sowieso dat Oostende voor 2011 een pak minder inkomsten zal hebben dan begroot. Wij hebben de begroting 2011 erop nagekeken en er stond een bedrag van 502.514 euro aan inkomsten uit Dexia dividenden begroot, maar dat is onder andere op basis van de beloofde 13%. Wat zijn de gevolgen van de financiële problemen van de Gemeentelijke Holding? Hoeveel inkomsten vanuit de Gemeentelijke Holding loopt Oostende mis in 2011? Welke kosten zijn er hier aan verbonden voor het stadsbudget? Op welke manier zal het stadsbestuur deze minderinkomsten compenseren? Waar zal er eventueel moeten worden bespaard? En dan nog een vraag over het budget 2010: in januari 2011 waren de begrote dividenden voor 2010 (ook een half miljoen euro) nog niet binnen, is dat nu al het geval? Laten we toch ook enkele principiële vragen stellen. Oostende is kwetsbaar omdat we de derde grootste participatie hebben in de Gemeentelijke Holding, na de grote steden Antwerpen en Gent. De dividenden aan de stad (o.a. de beloofde 13%, maar ook de gewone dividenden) hangen af van de winst die de bank Dexia maakt. Is het een gezonde situatie dat een stadsbudget rechtstreeks afhankelijk is van de winst die een bank maakt? Wij vinden van niet, temeer dat blijkt dat overheden geen enkele vorm van controle hebben op de beslissingen van banken om al dan niet risicovolle investeringen aan te gaan of bonussen uit te betalen. Oostende laat zich meeslepen in een financieel riskant verhaal. Daarom een belangrijke laatste vraag: de kans is groot dat er een nieuwe kapitaalsverhoging zal gevraagd worden aan de steden en gemeenten, net zoals in januari 2009. Zal de stad hierin meestappen? Oostende moet net zoals Gent een uitstapscenario voorbereiden. We moeten onze aandelen niet verkopen tegen de lage waarde van vandaag, maar we moeten twee dingen doen: niet participeren aan verdere kapitaalsverhogingen en ijveren voor een uittrede van de holding uit Dexia. Een nieuwe lokale participatiemaatschappij kan de lokale besturen helpen bij investeringen. Het is niet gezond dat een stedelijk budget afhangt van de beurskoers van een bank. Dexia heeft niets meer te maken met het Gemeentekrediet van vroeger, het is een grootbank als een andere.


 

Share/Save/Bookmark

overzicht rubiek OostendeWouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape