Home

Oostende

Interpellatie over de heraanleg van de Hippodroomwijk
24/05/2007 - gemeenteraad
In 2008 zou de heraanleg van de Hippodroomwijk gepland zijn. Op de opening van het jaarlijkse Belle Epoque-feest werd mij door de vzw Hippodroomwijk gevraagd om aan de ...
meer lezen

Autonome Gemeentebedrijven
27/04/2007 - gemeenteraad
1. AG Haven Oostende (AGHO) en AG Stadsvernieuwing Oostende (AGSO) In de beleidsnota van de Haven Oostende is sprake van het project Oosteroever – Hendrik Baelskaai. De ...
meer lezen

Reglement op de wijkraden
27/04/2007 - gemeenteraad
De laatste wijkraden dateren van februari 2006. Dat is bijna 15 maanden geleden. Dit is onaanvaardbaar. Een stad die haar burgers wil betrekken bij het beleid, dient op zijn ...
meer lezen

Oprichting Jong Oostende VZW
27/04/2007 - gemeenteraad
In de budgetwijziging werd een bedrag voorzien van 40.000 euro voor deze vzw, een bedrag dat uit het Stedenfonds komt. Onze grote bedenking hierbij is of het niet veel beter ...
meer lezen

Probleem van zwerfvuil en vandalisme in ít Bosje
17/04/2007 - schriftelijke vraag
Joggers en wandelaars in het park melden mij enkele problemen in ‘het bosje’. Zwerfvuil is een ware plaag. Van drankblikjes tot huishoudelijk afval wordt in grote ...
meer lezen

Vraag tot organiseren van nieuwe wijkraden
09/04/2007 - schriftelijke vraag
De laatste wijkradenronde werd georganiseerd in februari 2006, maar liefst veertien maanden geleden. Een stad die haar burgers wil betrekken bij het beleid, dient de ...
meer lezen

OCMW: sociale kerntaken worden verwaarloosd
23/03/2007 - gemeenteraad
Het meerjarenplan van het OCMW is meer van hetzelfde: nog meer stenen en gebouwen, nog meer aandacht voor senioren en nog maar eens een nieuwe parkeertoren. Wij betreuren ...
meer lezen

Verlaging personenbelasting: 1 miljoen euro minder inkomstenÖ
23/03/2007 - gemeenteraad
Mensen betalen belastingen en krijgen daarvoor iets in de plaats. Het wordt nogal eens vergeten dat die belastingen dienen voor zaken waar wij allemaal van profiteren. In ...
meer lezen

Geplande uitgaven 2007: ecologie en sociaal beleid geen prioriteit
23/03/2007 - gemeenteraad
In het licht van de 1 miljoen euro inkomsten die men misloopt en de 4 miljoen euro die men cadeau geeft aan het AGSO, is het interessant te vergelijken met enkele bedragen ...
meer lezen

Waarom is een nieuwe vzw Jong Oostende nodig?
23/03/2007 - gemeenteraad
In de budgetwijziging wordt een bedrag van 40.000 euro uitgetrokken voor deze vzw. Onze grote bedenking hierbij is of het niet vel beter is om de Jeugddienst en Jeugdraad te ...
meer lezen


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34



Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape