Home

Oostende

Vraag tot organiseren van nieuwe wijkraden
09/04/2007 - schriftelijke vraag
De laatste wijkradenronde werd georganiseerd in februari 2006, maar liefst veertien maanden geleden. Een stad die haar burgers wil betrekken bij het beleid, dient de ...
meer lezen

OCMW: sociale kerntaken worden verwaarloosd
23/03/2007 - gemeenteraad
Het meerjarenplan van het OCMW is meer van hetzelfde: nog meer stenen en gebouwen, nog meer aandacht voor senioren en nog maar eens een nieuwe parkeertoren. Wij betreuren ...
meer lezen

Verlaging personenbelasting: 1 miljoen euro minder inkomstenÖ
23/03/2007 - gemeenteraad
Mensen betalen belastingen en krijgen daarvoor iets in de plaats. Het wordt nogal eens vergeten dat die belastingen dienen voor zaken waar wij allemaal van profiteren. In ...
meer lezen

Geplande uitgaven 2007: ecologie en sociaal beleid geen prioriteit
23/03/2007 - gemeenteraad
In het licht van de 1 miljoen euro inkomsten die men misloopt en de 4 miljoen euro die men cadeau geeft aan het AGSO, is het interessant te vergelijken met enkele bedragen ...
meer lezen

Waarom is een nieuwe vzw Jong Oostende nodig?
23/03/2007 - gemeenteraad
In de budgetwijziging wordt een bedrag van 40.000 euro uitgetrokken voor deze vzw. Onze grote bedenking hierbij is of het niet vel beter is om de Jeugddienst en Jeugdraad te ...
meer lezen

Oprichting Autonoom Gemeentebedrijf Energiebesparing Oostende
02/03/2007 - gemeenteraad
Groen! is tevreden dat Oostende eindelijk werk wil maken van gratis energieaudits bij de mensen thuis en die mensen ook een goedkope lening zal aanbieden indien ze bepaalde ...
meer lezen

Vraag tot opstarten van autodelen
02/03/2007 - gemeenteraad
Met deze interpellatie zou ik willen pleiten voor het opstarten van autodelen in Oostende. Voor Oostendenaars zou dit heel wat voordelen opleveren. Ten eerste, zou het een ...
meer lezen

Aanpakken van thuislozenproblematiek is dringend
02/03/2007 - gemeenteraad
In Oostende leven 100 thuislozen. Vooral thuisloze jongeren staan vaak letterlijk in de kou. Op 23 en 24 januari voerde de Regionale Welzijnscommissie actie om aandacht te ...
meer lezen

Een politiek debat over het bestuursakkoord 2007-2013 is nodig
26/01/2007 - gemeenteraad
Een stad heeft nood aan een publiek politiek debat, waarbij de mensen zicht krijgen op de visies van de politieke partijen. Dit zou moeten kunnen in de gemeenteraad. De ...
meer lezen

Wanneer vooruitgang op het vlak van culturele infrastructuur?
26/01/2007 - gemeenteraad
De nood aan culturele infrastructuur is hoog in Oostende. Cultuur staat ook hoog op de agenda bij Groen! Iedereen kent de knelpunten: geen cultuurcentrum, het Feestpaleis ...
meer lezen


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Vrouwen worden benadeeld in de regeling over de zware beroepen, De Kamer 8/3/2018

webdesign PixelShape