Home

Oostende

Geplande uitgaven 2007: ecologie en sociaal beleid geen prioriteit
23/03/2007 - gemeenteraad
In het licht van de 1 miljoen euro inkomsten die men misloopt en de 4 miljoen euro die men cadeau geeft aan het AGSO, is het interessant te vergelijken met enkele bedragen ...
meer lezen

Waarom is een nieuwe vzw Jong Oostende nodig?
23/03/2007 - gemeenteraad
In de budgetwijziging wordt een bedrag van 40.000 euro uitgetrokken voor deze vzw. Onze grote bedenking hierbij is of het niet vel beter is om de Jeugddienst en Jeugdraad te ...
meer lezen

Oprichting Autonoom Gemeentebedrijf Energiebesparing Oostende
02/03/2007 - gemeenteraad
Groen! is tevreden dat Oostende eindelijk werk wil maken van gratis energieaudits bij de mensen thuis en die mensen ook een goedkope lening zal aanbieden indien ze bepaalde ...
meer lezen

Vraag tot opstarten van autodelen
02/03/2007 - gemeenteraad
Met deze interpellatie zou ik willen pleiten voor het opstarten van autodelen in Oostende. Voor Oostendenaars zou dit heel wat voordelen opleveren. Ten eerste, zou het een ...
meer lezen

Aanpakken van thuislozenproblematiek is dringend
02/03/2007 - gemeenteraad
In Oostende leven 100 thuislozen. Vooral thuisloze jongeren staan vaak letterlijk in de kou. Op 23 en 24 januari voerde de Regionale Welzijnscommissie actie om aandacht te ...
meer lezen

Een politiek debat over het bestuursakkoord 2007-2013 is nodig
26/01/2007 - gemeenteraad
Een stad heeft nood aan een publiek politiek debat, waarbij de mensen zicht krijgen op de visies van de politieke partijen. Dit zou moeten kunnen in de gemeenteraad. De ...
meer lezen

Wanneer vooruitgang op het vlak van culturele infrastructuur?
26/01/2007 - gemeenteraad
De nood aan culturele infrastructuur is hoog in Oostende. Cultuur staat ook hoog op de agenda bij Groen! Iedereen kent de knelpunten: geen cultuurcentrum, het Feestpaleis ...
meer lezen

Het gebruik van gele betonblokken aan het Kursaal, in de Koninginnelaan,Ö
26/01/2007 - gemeenteraad
Op de Oosthelling naast het Kursaal en op de Koninginnelaan in het verlengde van de parkeertoren, worden sinds geruime tijd de zogenaamde ‘gele betonblokken’ ...
meer lezen

GSM-masten
26/01/2007 - gemeenteraad
Het plaatsen van een zend- en ontvangstinstallatie is altijd een delicate aangelegenheid. Dit besluit dat nu voorligt is de eerste stap in de procedure. Toch heb ik enkele ...
meer lezen


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33Over de reddingsactie van de Louise-Marie

webdesign PixelShape