Home

Oostende

Oostende heeft nood aan een Duurzaam handelsbeleid
28/09/2007 - gemeenteraad
Buurtwinkels en levendige handelskernen zijn cruciaal voor het economisch én sociaal weefsel van Oostende. De wet op de grote handelsvestigingen, de zogenaamde ...
meer lezen

Een “Fietselingpad” voor vzw Fietseling
31/08/2007 - gemeenteraad
Dat de werkgroep Fietseling streeft naar een veilig en leefbaar Oostende zal geweten zijn. Al 16 keer ging Fietseling de straat op en fietsten zij voor een fietsveilig ...
meer lezen

Vistransporten met een geurtje
31/08/2007 - gemeenteraad
Transport per vliegtuig is veel vervuilender dan per schip. Toch wordt via de luchthaven van Oostende vis getransporteerd per vliegtuig uit IJsland. De vliegtuigen die de vis ...
meer lezen

Gemeenteraad werkt al half jaar zonder reglement
22/06/2007 - gemeenteraad
We zijn nu al een half jaar ver in de nieuwe legislatuur en in Oostende is er nog steeds geen huishoudelijk reglement aangenomen door de gemeenteraad. Al een half jaar is ...
meer lezen

Stad verkoopt appartementen
22/06/2007 - gemeenteraad
Ik wil de opmerking maken dat de noden in Oostende op sociaal gebied zeer groot zijn. Er is een tekort aan transitwoningen, ook het CAW is vragende partij voor meer ...
meer lezen

Poging tot doordrukken nieuwe statuten cultuurraad
22/06/2007 - gemeenteraad
Ik wil de schepen voor Cultuur feliciteren. Niet omdat ze dit punt op de agenda heeft gezet, maar omdat ze het heeft ingetrokken. De onvrede in de cultuurraad over de manier ...
meer lezen

4 miljoen euro kapitaalsinbreng van de Stad in het AGSO
24/05/2007 - gemeenteraad
Ik heb twee bezwaren bij deze bijkomende kapitaalsinbreng. Ten eerste, politiek inhoudelijk, in een financieel moeilijk jaar wordt hier 4 miljoen euro gegeven aan het AGSO. ...
meer lezen

Vervangen villaplannen door een algemeen villaplan
24/05/2007 - gemeenteraad
Het stadsbestuur is van plan om in de toekomst gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op te maken waarin het erfgoed een plaats krijgt. In tussentijd schrapt het ...
meer lezen

Interpellatie over de toekenning van een gemeentelijke huursubsidie
24/05/2007 - gemeenteraad
Betaalbaar wonen is een van de grootste uitdagingen op sociaal vlak, ook voor een lokale overheid. De toekenning van een gemeentelijke huursubsidie voor mensen die op de ...
meer lezen

Interpellatie over de heraanleg van de Hippodroomwijk
24/05/2007 - gemeenteraad
In 2008 zou de heraanleg van de Hippodroomwijk gepland zijn. Op de opening van het jaarlijkse Belle Epoque-feest werd mij door de vzw Hippodroomwijk gevraagd om aan de ...
meer lezen


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Wouter De Vriendt over het F16 dossier

webdesign PixelShape