Home

Oostende

Veiligheidsdebat in de gemeenteraad Ė oppositie wordt monddood gemaakt
05/10/2008 - persmededeling
Vandaag trekt de Happiest Parade on the Planet door de straten van Oostende, als teken van verzet tegen zinloos geweld. Groen! Oostende zal op deze manifestatie massaal ...
meer lezen

Israël-Palestina avond: Wouter De Vriendt in debat met Joods Actueel
Wouter De Vriendt 03/09/2008 - debat
Het conflict in de bezette gebieden is een humanitair ramp en dag na dag wordt deze erger. ‘Zolang er geen einde komt aan de nederzettingspolitiek van Israël en er ...
meer lezen

Wijziging parkeerreglement zorgt voor onnodige frustratie
23/07/2008 - persmededeling
Heel wat Oostendenaars doen hun beklag over het parkeerreglement in Oostende. Sinds kort mogen zorgverstrekkers (betalend) parkeren op 27 plaatsen in Oostende die speciaal ...
meer lezen

Autodelen nu hopelijk ook in Oostende
09/07/2008 - persmededeling
Het Oostendse stadsbestuur kondigde deze week aan om via een bevraging in het najaar te polsen of er voldoende interesse is om in Oostende van start te gaan met autodelen via ...
meer lezen

Ophaling tuinafval in samenwerking met Electrawinds: Groen! vraagt actie
08/07/2008 - persmededeling
Oostendenaars kunnen nu met hun tuin- en snoeiafval terecht in het containerpark ofwel kunnen ze kiezen voor thuiscompost. Thuiscompost is echter vaak nogal beperkt en het ...
meer lezen

Opvang nodig voor vluchtelingen in Oostende
27/06/2008 - gemeenteraad
Op de gemeenteraad van vrijdag jl. werd een debat gevoerd over de vluchtelingenproblematiek in Oostende, o.a. naar aanleiding van een interpellatie van Groen!. Heel wat ...
meer lezen

Afval sorteren op het strand
27/06/2008 - gemeenteraad
Oostende staat vlak voor het toeristisch hoogseizoen. Wie het zich nog herinnert, weet dat het strand en in feite de ganse stad er vorig jaar tijdens de zomer soms nogal vuil ...
meer lezen

Een nieuwe fiets en mountainbike-route in Oostende op komst
18/06/2008 - persmededeling
Groen! Oostende ontving een klacht over de bewegwijzering op de fiets- en mountainbikeroute in Oostende aan ’t Schorre. Op de website www.mountainbike.be scoort de ...
meer lezen

Jaarrekeningen 2005-2006-2007 van de Luchthaven Oostende nog steeds niet in bezit van het Rekenhof
11/06/2008 - persmededeling
Vandaag stond in het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem op de ...
meer lezen

Terrassenreglement in Oostende: tijd voor aanpassingen
31/05/2008 - actie
Op de gemeenteraad van 22 februari werd het nieuw terrassenreglement voor Oostende door alle partijen goedgekeurd. Een reglement is nodig om te weten wat kan en wat niet kan. ...
meer lezen


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape