Home

Oostende

Red de Atheneumbuurt - Geen afbraak Leon Spilliaertstraat 33
13/10/2008 - persmededeling
Na het pijnlijke verdwijnen van enkele prachtige panden in Koninginnelaan, Kerkstraat, Stefanieplein, ... en de blijvende dreiging voor Hotel La Paloma, Hotel du Louvre en ...
meer lezen

Havenuitbreiding Oosteroever is ramp voor leefmilieu en leefbaarheid Oostende
Groen! voert actie 12/10/2008 - actie
Op zaterdag 11 oktober voerde Groen! Oostende actie tegen de plannen voor de ontwikkeling van de Oosteroever. Ook Georges Allaert, prof. ruimtelijke planning UGent, was ...
meer lezen

Veiligheidsdebat in de gemeenteraad Ė oppositie wordt monddood gemaakt
05/10/2008 - persmededeling
Vandaag trekt de Happiest Parade on the Planet door de straten van Oostende, als teken van verzet tegen zinloos geweld. Groen! Oostende zal op deze manifestatie massaal ...
meer lezen

Israël-Palestina avond: Wouter De Vriendt in debat met Joods Actueel
Wouter De Vriendt 03/09/2008 - debat
Het conflict in de bezette gebieden is een humanitair ramp en dag na dag wordt deze erger. ‘Zolang er geen einde komt aan de nederzettingspolitiek van Israël en er ...
meer lezen

Wijziging parkeerreglement zorgt voor onnodige frustratie
23/07/2008 - persmededeling
Heel wat Oostendenaars doen hun beklag over het parkeerreglement in Oostende. Sinds kort mogen zorgverstrekkers (betalend) parkeren op 27 plaatsen in Oostende die speciaal ...
meer lezen

Autodelen nu hopelijk ook in Oostende
09/07/2008 - persmededeling
Het Oostendse stadsbestuur kondigde deze week aan om via een bevraging in het najaar te polsen of er voldoende interesse is om in Oostende van start te gaan met autodelen via ...
meer lezen

Ophaling tuinafval in samenwerking met Electrawinds: Groen! vraagt actie
08/07/2008 - persmededeling
Oostendenaars kunnen nu met hun tuin- en snoeiafval terecht in het containerpark ofwel kunnen ze kiezen voor thuiscompost. Thuiscompost is echter vaak nogal beperkt en het ...
meer lezen

Opvang nodig voor vluchtelingen in Oostende
27/06/2008 - gemeenteraad
Op de gemeenteraad van vrijdag jl. werd een debat gevoerd over de vluchtelingenproblematiek in Oostende, o.a. naar aanleiding van een interpellatie van Groen!. Heel wat ...
meer lezen

Afval sorteren op het strand
27/06/2008 - gemeenteraad
Oostende staat vlak voor het toeristisch hoogseizoen. Wie het zich nog herinnert, weet dat het strand en in feite de ganse stad er vorig jaar tijdens de zomer soms nogal vuil ...
meer lezen

Een nieuwe fiets en mountainbike-route in Oostende op komst
18/06/2008 - persmededeling
Groen! Oostende ontving een klacht over de bewegwijzering op de fiets- en mountainbikeroute in Oostende aan ’t Schorre. Op de website www.mountainbike.be scoort de ...
meer lezen


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33Over de reddingsactie van de Louise-Marie

webdesign PixelShape