Home

Oostende

Stijgende schulduitgaven van de Stad Oostende
22/10/2010 - gemeenteraad
Er zijn toch enkele opmerkingen te plaatsen bij de budgetwijziging zoals die werd voorgesteld op de gemeenteraad. Zo stijgen de schulduitgaven met 1,8 miljoen euro. Dit is te ...
meer lezen

Interpellatie over kermiskramen met dieren
22/10/2010 - gemeenteraad
De oktoberfoor in Oostende komt er opnieuw aan. Vorig jaar in november, vlak na de oktoberfoor, heb ik de vraag gesteld of het stadsbestuur het nodige kan doen om dit te ...
meer lezen

Interpellatie voor een autoloze zondag in Oostende
22/10/2010 - gemeenteraad
In 32 gemeenten en steden was de autoloze zondag op 19 september een groot succes, o.a. in Brugge, Mechelen, Gent, Antwerpen, Brussel en heel wat kleinere gemeenten. In ...
meer lezen

Groen! dient gemeenteraadsvoorstel in voor nachtopvang daklozen
15/10/2010 - persmededeling
Met verbijstering neemt Groen! kennis van de onwil van de lokale Oostendse overheid om in de komende winterperiode een nachtopvang voor daklozen te organiseren. Uitgerekend ...
meer lezen

Interpellatie over de overdracht van onroerende goederen van de Stad aan het AGSO voor renovatie Kursaal
28/05/2010 - gemeenteraad
Drie gebouwen die eigendom zijn van de Stad worden overgedragen aan het AGSO, waaronder het KTA Oostende aan het station. De totale waarde van de panden wordt geschat op ...
meer lezen

Interpellatie over de daklozen en vluchtelingen naast de fietsenstalling in het station
28/05/2010 - gemeenteraad
Regelmatig zoeken daklozen en vluchtelingen een onderkomen in de kleine, cirkelvormige ruimte vlakbij de fietsenstalling in het station. Iedereen die het perron opgaat of ...
meer lezen

Interpellatie over de samenwerking tussen de Stad en Oxfam Wereldwinkel
faitrade? 28/05/2010 - gemeenteraad
Onlangs hebben wij gehoord dat de Stad Oostende al geruime tijd geen fair trade wijn meer afneemt van Oxfam Wereldwinkel. Nochtans verkreeg Oostende drie jaar geleden de ...
meer lezen

Eindelijk een fietspad in de Stuiverstraat tussen Zilverlaan en Sportparklaan
26/03/2010 - gemeenteraad
Het is goed nieuws dat er eindelijk een fietspad wordt aangelegd. Dit stuk van de Stuiverstraat wordt immers vaak gebruikt door fietsers (en ook voetgangers) richting het ...
meer lezen

Nieuw woonproject aan kazerne Bootsman Jonson (Hazegras)
26/03/2010 - gemeenteraad
Bedoeling is dat er 130 woongelegenheden komen, waarvan 40 verkocht moeten worden aan een bescheiden prijs. Het gaat om 20 appartementen met 2 slaapkamers zonder garage voor ...
meer lezen

VZW Jong Oostende nog steeds onder vuur
Jong Oostende 26/02/2010 - gemeenteraad
De vraagtekens bij de werking van deze vzw blijven duren. De opmerkingen van de Jeugdraad bij de nieuwe overeenkomst tussen de vzw en de Stad Oostende, tonen aan dat de vzw ...
meer lezen


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape