Home

Oostende

Oostendse meerderheid akkoord met Chinese machtspositie in Eandis
05/09/2016 - gemeenteraad
Op de gemeenteraad werd door de coalitie van SP.A, OpenVLD en CD&V voorgesteld om akkoord te gaan met een opmerkelijke Chinese kapitaalsinjectie in Eandis. Dit wordt finaal beslist op een buitengewone Algemene ...
meer lezen

Heraanleg Petit Paris: het kan anders
05/09/2016 - gemeenteraad
In de gemeenteraad tekende Groen protest aan tegen de manier waarop het kruispunt Petit Paris werd heraangelegd. De heraanleg van Petit Paris is op sommige punten een miskleun. Sommige situaties zijn verwarrend, andere ...
meer lezen

Thermae Palace in de etalage
30/06/2016 - gemeenteraad
Het stadsbestuur besliste om de deur open te zetten voor de uitverkoop van Thermae Palace en de Koninklijke Gaanderijen aan de privé-sector. Het stadsbestuur schuift de renovatie al jaren op de lange baan, met ...
meer lezen

Voor een Autoloze Zondag in Oostende
29/06/2016 - gemeenteraad
In 2015 hielden niet minder dan 42 steden en gemeenten een Autovrije Zondag. Een nieuw record. Daarnaast waren er nog eens 5 lokale acties van organisaties die het aantal locaties aandikten tot 47. Dit jaar mikt de ...
meer lezen

Het Koninginnehof te koop?
28/06/2016 - gemeenteraad
Groen verzet zich tegen de privatisering en verkoop van het Koninginnehof. De Stad is in sneltempo stukken patrimonium aan het verkopen om zo de schuldenput te dempen. Maar de horecazaak en het omliggende terrein zijn ...
meer lezen

Herinrichting Koninginnelaan
28/06/2016 - gemeenteraad
De Koninginnelaan wordt eindelijk heraangelegd. Maar voor de fietsers wordt geen fietspad of fietssuggestiestrook aangelegd. Nochtans mogen auto’s er 50km/u rijden. Dat is niet bevorderlijk voor het ...
meer lezen

Om een stad te besturen is eenheid nodig
26/05/2016 - persmededeling
Voor de tweede keer op rij was de meerderheid niet in aantal op de gemeenteraad. Elf dagen geleden was het puur dankzij de oppositie dat schepen Kurt Claeys zo snel zijn bevoegdheden opnieuw kon opnemen. "We hebben ...
meer lezen

Vragen bij 'begrotingstechniek' van stadsbestuur
08/03/2016 - persartikel
Groen vraagt het schepencollege om dringend een raadscommissie bijeen te roepen. Aanleiding is een brief waarin de gouverneur - net zoals de oppositiepartij - meer uitleg vraagt over de begroting. “Nu moeten er ...
meer lezen

50 miljoen euro injectie door de verkoop van de opbrengsten Eandis
12/12/2015 - gemeenteraad
We hebben bij de budgetbesprekingen al vaak gesproken over de oplopende schulden van de Stad Oostende. Over het investeringsniveau. Over de creatie van nieuwe AG’s met elk een eigen schuldpositie. Dat is nu ...
meer lezen

Lokale economie is een blinde vlek in de beleidsplannen en budget
11/12/2015 - gemeenteraad
Zowel in het budget als in de toelichtende nota, is het versterken van onze lokale economie een blinde vlek. Dit is opvallend. En verrassend. Want is Oostende dan goed bezig? Kunnen we verder doen zoals nu? Dat zouden ...
meer lezen


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape