Home

Oostende

50 miljoen euro injectie door de verkoop van de opbrengsten Eandis
12/12/2015 - gemeenteraad
We hebben bij de budgetbesprekingen al vaak gesproken over de oplopende schulden van de Stad Oostende. Over het investeringsniveau. Over de creatie van nieuwe AG’s met elk een eigen schuldpositie. Dat is nu ...
meer lezen

Lokale economie is een blinde vlek in de beleidsplannen en budget
11/12/2015 - gemeenteraad
Zowel in het budget als in de toelichtende nota, is het versterken van onze lokale economie een blinde vlek. Dit is opvallend. En verrassend. Want is Oostende dan goed bezig? Kunnen we verder doen zoals nu? Dat zouden ...
meer lezen

Groen voorstel van een “gezinnentoets” wordt niet gevolgd
11/12/2015 - gemeenteraad
Onze stad moet aantrekkelijk worden voor jonge mensen, gezinnen en actieve mensen. Voor Groen is dat een strategische doelstelling en moeten alle acties daartegen afgewogen worden. Een “gezinnentoets” ...
meer lezen

Verwaarlozing pronkstukken van ons patrimonium blijft in 2016
11/12/2015 - gemeenteraad
Voor het zwembad wordt 2016 een planningsjaar. Dat staat letterlijk te lezen in de toelichtende beleidsnota, blz. 17. Dat is onaanvaardbaar. Het zwembad brokkelt af. In 2016 moet er véél meer gebeuren dan ...
meer lezen

Parkeren, Vinci Park & Oostende: tijd voor een nieuw verhaal
20/11/2015 - gemeenteraad
Aanleiding: welke toekomst voor nieuwe parking zeedijk ? Aanleiding voor deze persbabbel is de nieuwe parking onder de Zeedijk. Binnenkort moeten we beslissen over de verhouding boxen - rotatie. Vinci Park en andere ...
meer lezen

Oostende werkt Fietscharter slechts voor de helft uit
20/11/2015 - gemeenteraad
Dit charter ondertekenen betekent een engagement voor een sterk fietsbeleid. Tien doelstellingen worden naar voor geschoven. Elke gemeente moet er minstens 3 ondertekenen en uitwerken, maar hoe meer hoe beter. Waarom ...
meer lezen

Het Hazegras en Oostende verdienen beter
30/10/2015 - gemeenteraad
Op de gemeenteraad wordt het nieuwe gemeentelijke uitvoeringsplan voor de wijk Hazegras voorlopig vastgesteld. Groen legt het dossier voor, en wijst op enkele pijnpunten en de kritische adviezen van de verschillende ...
meer lezen

Energieverbruik van stadsgebouwen onder de loep
02/10/2015 - gemeenteraad
In het belang van onze kinderen en kleinkinderen moeten we zorg dragen voor het leefmilieu. “Een schoon leefmilieu is goed voor ons allemaal. Klimaatopwarming leidt tot een stijging van de zeespiegel en ...
meer lezen

Alles op alles voor een nieuwe ferrylijn
28/08/2015 - gemeenteraad
Er waren deze week berichten te lezen in de pers over een nakende nieuwe ferryverbinding vanuit Oostende. Groen is absoluut voorstander van een nieuwe ferryverbinding en wij vragen dat alles op alles wordt gezet. De ...
meer lezen

Oostende verdient een voltijds burgemeester
28/08/2015 - gemeenteraad
Ik wil namens de Groen fractie burgemeester Jean Vandecasteele bedanken voor zijn jarenlange inzet als burgemeester. Persoonlijk, als gemeenteraadslid, heb ik u 8 jaar meegemaakt als burgemeester. We hadden onze ...
meer lezen


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33Over de reddingsactie van de Louise-Marie

webdesign PixelShape