Home

Oostende

Groen wil trafiek Haven Oostende opkrikken
10/05/2013 - gemeenteraad
De trafiek in de haven van Oostende kwijnt weg, en het stadsbestuur lijkt er zich bij neer te leggen. Verschil 2012-2011: passagiers -17,5%, roro-vracht -20,5%, general cargo -11,5%. Algemeen totaal ...
meer lezen

Zullen Oostendenaars in de gemeenteraad vragen kunnen stellen?
10/05/2013 - gemeenteraad
Groen stelde in de gemeenteraad voor om een vragenhalfuurtje in te voeren. Teneinde de lokale democratie en de inspraak van de Oostendenaars te versterken, wordt hen zo de mogelijkheid gegeven rechtstreeks informatie te ...
meer lezen

Leegstand en verkrotting in Oostende keihard aanpakken
10/05/2013 - gemeenteraad
Twee nieuwe cijfers over leegstand en onbewoonbare woningen in Oostende trokken de aandacht van Groen. Ten eerste, de leegstand van winkels is onaanvaardbaar hoog. De Locatus-databank geeft periodieke cijfers weer, ...
meer lezen

Voor een vernieuwend en betaalbaar woonproject op de site-Hotech
13/04/2013 - persmededeling
Het is belangrijk om nu al al een duidelijk signaal te geven, want als de bouwplannen definitief zijn is het te laat. Bovendien zijn we gealarmeerd door persverklaringen van de bevoegde schepen Bart Tommelein (OpenVLD) ...
meer lezen

Stad Oostende neemt Groen campagne 'I Bike OSTD' over
28/03/2013 - persmededeling
Deze morgen ontvingen pendelaars in het station van Oostende een pamflet van het stadsbestuur om het fietsen te promoten met een “I Bike OSTD” campagne.  Groen en Jong Groen zijn tevreden dat het ...
meer lezen

Armoede in Oostende aanpakken
23/03/2013 - gemeenteraad
Mevrouw de OCMW-voorzitter Vanessa Vens, Groen wil u alle kansen geven. U hebt enkele hoopgevende verklaringen afgelegd, we zullen u daar pas later op beoordelen, u hebt tijd nodig. Armoedebeleid moet opnieuw de focus ...
meer lezen

Beleid nodig op maat van jonge mensen en actieve gezinnen
23/03/2013 - gemeenteraad
De begroting 2013 van de Stad Oostende geeft de richting aan van het beleid voor het komende jaar. Er gebeuren goede dingen in onze stad, maar eigenlijk wordt het beleid van de vorige zes jaar gewoon verder gezet. ...
meer lezen

Onrechtvaardige restauranttarieven dienstencentra blijven
23/03/2013 - gemeenteraad
We vragen de stemming en we zullen tegen stemmen. Groen protesteert tegen het feit dat de tarieven dezelfde blijven als vroeger. Dat betekent nog altijd dat gelijk wie kan eten in een dienstencentra voor 6,10 ...
meer lezen

Terugbetaling opcentiemen is Sinterklaasmaatregel
23/03/2013 - gemeenteraad
Met het principe om mensen een financieel duwtje in de rug te geven hebben we geen probleem. Met dit voorstel krijgen mensen onder de 30 jaar hun opcentiemen op de onroerende voorheffing voor hun enige en eerste woning ...
meer lezen

Stadsbestuur ondermijnt begrotingsdebat en werking gemeenteraad
20/03/2013 - persmededeling
Zaterdag 23 maart ligt de Oostendse begroting 2013 ter goedkeuring voor in de gemeenteraad. De voorbereiding van die gemeenteraadszitting loopt echter allesbehalve vlot. Naar jaarlijkse traditie is de beleidsnota een ...
meer lezen


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape