Home

Oostende

Voor een vernieuwend en betaalbaar woonproject op de site-Hotech
13/04/2013 - persmededeling
Het is belangrijk om nu al al een duidelijk signaal te geven, want als de bouwplannen definitief zijn is het te laat. Bovendien zijn we gealarmeerd door persverklaringen van de bevoegde schepen Bart Tommelein (OpenVLD) ...
meer lezen

Stad Oostende neemt Groen campagne 'I Bike OSTD' over
28/03/2013 - persmededeling
Deze morgen ontvingen pendelaars in het station van Oostende een pamflet van het stadsbestuur om het fietsen te promoten met een “I Bike OSTD” campagne.  Groen en Jong Groen zijn tevreden dat het ...
meer lezen

Armoede in Oostende aanpakken
23/03/2013 - gemeenteraad
Mevrouw de OCMW-voorzitter Vanessa Vens, Groen wil u alle kansen geven. U hebt enkele hoopgevende verklaringen afgelegd, we zullen u daar pas later op beoordelen, u hebt tijd nodig. Armoedebeleid moet opnieuw de focus ...
meer lezen

Beleid nodig op maat van jonge mensen en actieve gezinnen
23/03/2013 - gemeenteraad
De begroting 2013 van de Stad Oostende geeft de richting aan van het beleid voor het komende jaar. Er gebeuren goede dingen in onze stad, maar eigenlijk wordt het beleid van de vorige zes jaar gewoon verder gezet. ...
meer lezen

Onrechtvaardige restauranttarieven dienstencentra blijven
23/03/2013 - gemeenteraad
We vragen de stemming en we zullen tegen stemmen. Groen protesteert tegen het feit dat de tarieven dezelfde blijven als vroeger. Dat betekent nog altijd dat gelijk wie kan eten in een dienstencentra voor 6,10 ...
meer lezen

Terugbetaling opcentiemen is Sinterklaasmaatregel
23/03/2013 - gemeenteraad
Met het principe om mensen een financieel duwtje in de rug te geven hebben we geen probleem. Met dit voorstel krijgen mensen onder de 30 jaar hun opcentiemen op de onroerende voorheffing voor hun enige en eerste woning ...
meer lezen

Stadsbestuur ondermijnt begrotingsdebat en werking gemeenteraad
20/03/2013 - persmededeling
Zaterdag 23 maart ligt de Oostendse begroting 2013 ter goedkeuring voor in de gemeenteraad. De voorbereiding van die gemeenteraadszitting loopt echter allesbehalve vlot. Naar jaarlijkse traditie is de beleidsnota een ...
meer lezen

Groen wil Oostendenaars beter betrekken bij tunnel Elisabethlaan
05/03/2013 - persmededeling
CD&V wil een volksraadpleging organiseren over de ondertunneling van de Elisabethlaan. “Het is positief dat CD&V de Oostendenaars beter wil betrekken bij een project van die omvang en kostprijs”, ...
meer lezen

Herwaardeer het Oostends overleg tussen politici en middenveld
01/02/2013 - persartikel
In de voorbije legislatuur bestonden er al gemengde commissies, in de gemeenteraad van 1 februari werden ze ook voor de legislatuur 2013-2018 opgericht. In de voorbije zes jaren kwamen deze commissies echter bedroevend ...
meer lezen

Groen wil debat over het Oostendse bestuursakkoord
01/02/2013 - persartikel
Het Oostendse bestuursakkoord 2013-2018 van de SP.A-OpenVLD-CD&V-meerderheid zet de krijtlijnen uit voor zes jaar beleid in Oostende. Dit overstijgt de jaarlijkse begrotingsdiscussies. Het is zinvol om hierover een ...
meer lezen


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Vrouwen worden benadeeld in de regeling over de zware beroepen, De Kamer 8/3/2018

webdesign PixelShape