Home

Oostende

Terugbetaling opcentiemen is Sinterklaasmaatregel
23/03/2013 - gemeenteraad
Met het principe om mensen een financieel duwtje in de rug te geven hebben we geen probleem. Met dit voorstel krijgen mensen onder de 30 jaar hun opcentiemen op de onroerende voorheffing voor hun enige en eerste woning ...
meer lezen

Stadsbestuur ondermijnt begrotingsdebat en werking gemeenteraad
20/03/2013 - persmededeling
Zaterdag 23 maart ligt de Oostendse begroting 2013 ter goedkeuring voor in de gemeenteraad. De voorbereiding van die gemeenteraadszitting loopt echter allesbehalve vlot. Naar jaarlijkse traditie is de beleidsnota een ...
meer lezen

Groen wil Oostendenaars beter betrekken bij tunnel Elisabethlaan
05/03/2013 - persmededeling
CD&V wil een volksraadpleging organiseren over de ondertunneling van de Elisabethlaan. “Het is positief dat CD&V de Oostendenaars beter wil betrekken bij een project van die omvang en kostprijs”, ...
meer lezen

Herwaardeer het Oostends overleg tussen politici en middenveld
01/02/2013 - persartikel
In de voorbije legislatuur bestonden er al gemengde commissies, in de gemeenteraad van 1 februari werden ze ook voor de legislatuur 2013-2018 opgericht. In de voorbije zes jaren kwamen deze commissies echter bedroevend ...
meer lezen

Groen wil debat over het Oostendse bestuursakkoord
01/02/2013 - persartikel
Het Oostendse bestuursakkoord 2013-2018 van de SP.A-OpenVLD-CD&V-meerderheid zet de krijtlijnen uit voor zes jaar beleid in Oostende. Dit overstijgt de jaarlijkse begrotingsdiscussies. Het is zinvol om hierover een ...
meer lezen

Groen vraagt bundeling van de politieke krachten voor de visserij
25/01/2013 - persmededeling
Voor het tweede jaar op rij haalt de Oostendse vismijn de doelstelling niet om 45% van de totale visaanvoer in de Vlaamse Visveiling aan te trekken. Dat wordt aangetoond door nieuwe cijfers. Kamerlid en Oostends ...
meer lezen

Gemeenteraadsleden Groen leggen de eed af
04/01/2013 - persartikel
Onze vier mandatarissen in de Oostendse gemeenteraad legden de eed af. Wouter De Vriendt, Annemie Vandermueren, Kathelijn Vervarcke en Collins Nweke verklaarden plechtig de verplichtingen van hun mandaat na te komen. ...
meer lezen

Groen wil meer wijkgerichte politie in Oostende
17/12/2012 - persartikel
Groen vraagt dat de Oostendse politie resoluut kiest voor een wijkgerichte politiewerking. Dat is volgens ons verstandiger dan de steeds maar uitbreidende camerabewaking. Op de gemeenteraad werd over de politiebegroting ...
meer lezen

Voorlopig budget Stad Oostende 2013
17/12/2012 - persartikel
Dit is een technische begroting. Uit de bespreking in de raadscommissies blijkt dat het stadsbestuur mikt op een volwaardige, politieke begroting op de gemeenteraad van maart. We zullen dan een globale evaluatie maken ...
meer lezen

Bert Peirsegaele wordt OCMW-raadslid voor Groen Oostende
13/12/2012 - persmededeling
De leden van Groen Oostende hebben gisterenavond beslist wie hun OCMW-raadslid wordt. Met quasi unanimiteit werd gekozen voor Bert Peirsegaele. Peirsegaele neemt het OCMW-mandaat op na de zomer 2013, omwille van de ...
meer lezen


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33Over de reddingsactie van de Louise-Marie

webdesign PixelShape