Home

Oostende

Stadsobligaties
14/06/2013 - gemeenteraad
Nieuwe officiële cijfers van de Vlaamse administratie over schulden van lokale overheden (bron: gemeentelijke profielschets Oostende, voorjaar 2013). Op basis van de laatste beschikbare rekeningen wordt een ...
meer lezen

Investeer in pleintjes en ontmoetingsplaatsen
14/06/2013 - gemeenteraad
Voldoende zitbanken zijn heel belangrijk, denk maar aan het station of op pleinen en parken. Waarom werd het McLeodplein heraangelegd zonder zitbanken? In de luchthaven van Zaventem staan hometrainers waarmee mensen ...
meer lezen

Positieve vernieuwing: een groene stad voor fietsers
14/06/2013 - gemeenteraad
Oostende moet en kan beter. Constructieve voorstellen om stappen vooruit te zetten met deze stad. Prioriteit is actieve gezinnen en jonge mensen in Oostende behouden en aantrekken. Kwaliteit moet het ordewoord zijn in ...
meer lezen

Provincie weigert Oostends subsidiedossier voor Kursaal
01/06/2013 - persartikel
Het Oostendse stadsbestuur klaagt sinds jaren steen en been over de hoge renovatiekosten aan het Casinokursaal en het gebrek aan subsidies vanwege de hogere overheid. Nu blijkt uit een beslissing van de deputatie van de ...
meer lezen

Voor een Zeeheldenplein zonder reuzenrad als vaste attractie
25/05/2013 - persmededeling
Het stadsbestuur heeft beslist om een reuzenrad als attractie te plaatsen op het Zeeheldenplein. Na een maand volgt een evaluatie en als die meevalt wil het stadsbestuur er een vaste attractie van maken. Dat betekent ...
meer lezen

Groen wil trafiek Haven Oostende opkrikken
10/05/2013 - gemeenteraad
De trafiek in de haven van Oostende kwijnt weg, en het stadsbestuur lijkt er zich bij neer te leggen. Verschil 2012-2011: passagiers -17,5%, roro-vracht -20,5%, general cargo -11,5%. Algemeen totaal ...
meer lezen

Zullen Oostendenaars in de gemeenteraad vragen kunnen stellen?
10/05/2013 - gemeenteraad
Groen stelde in de gemeenteraad voor om een vragenhalfuurtje in te voeren. Teneinde de lokale democratie en de inspraak van de Oostendenaars te versterken, wordt hen zo de mogelijkheid gegeven rechtstreeks informatie te ...
meer lezen

Leegstand en verkrotting in Oostende keihard aanpakken
10/05/2013 - gemeenteraad
Twee nieuwe cijfers over leegstand en onbewoonbare woningen in Oostende trokken de aandacht van Groen. Ten eerste, de leegstand van winkels is onaanvaardbaar hoog. De Locatus-databank geeft periodieke cijfers weer, ...
meer lezen

Voor een vernieuwend en betaalbaar woonproject op de site-Hotech
13/04/2013 - persmededeling
Het is belangrijk om nu al al een duidelijk signaal te geven, want als de bouwplannen definitief zijn is het te laat. Bovendien zijn we gealarmeerd door persverklaringen van de bevoegde schepen Bart Tommelein (OpenVLD) ...
meer lezen

Stad Oostende neemt Groen campagne 'I Bike OSTD' over
28/03/2013 - persmededeling
Deze morgen ontvingen pendelaars in het station van Oostende een pamflet van het stadsbestuur om het fietsen te promoten met een “I Bike OSTD” campagne.  Groen en Jong Groen zijn tevreden dat het ...
meer lezen


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Vrouwen worden benadeeld in de regeling over de zware beroepen, De Kamer 8/3/2018

webdesign PixelShape