Home

Oostende

Sloop vismijn is groot verlies voor Oostende
16/10/2013 - persmededeling
De vismijn en 2 rijen pakhuizen van de Oostendse vismijn mogen gesloopt worden, vindt de Oostendse coalitie van SP.A, CD&V en OpenVLD. Nochtans was er in Oostende heel wat protest tegen de afbraak van de Vismijn. Zo ...
meer lezen

Oostende heeft nood aan armoedebeleid in plaats van polarisering
09/10/2013 - persmededeling
   Groen Oostende kijkt verrast op van het discours van de socialistische burgemeester Vandecasteele van Oostende in de Knack van 9 oktober, waar hij stelt dat hij “afwil van de leefloners”. De ...
meer lezen

Verkoop gronden Media Center: Stad loopt 7 miljoen euro mis
04/10/2013 - gemeenteraad
Het dossier van het Media Center sleept al geruime tijd aan. U weet dat Groen zeer kritisch staat tegenover de bouwplannen op deze site. Dit voorstel van beslissing regelt de om de schuldafbouw van de Stad Oostende te ...
meer lezen

Privatisering afvalophaling: te weinig garanties
04/10/2013 - gemeenteraad
De overheveling van de ophaling van het restafval van de Stad naar IVOO werd op de GR van 2 februari 2013 goedgekeurd. De Groen fractie heeft zich toen als enige onthouden. Bedoeling is immers de privatisering, maar zo ...
meer lezen

Nood aan engagement voor sterke vismijn Oostende
04/10/2013 - gemeenteraad
2013 is het derde jaar na de fusie tussen de Oostendse en Zeebrugse visveilingen. De overeenkomst met Zeebrugge bepaalt dat minimum 45% van de totale visaanvoer via de Vlaamse Visveiling in Oostende moet verhandeld ...
meer lezen

Nieuw mobiliteitsplan Oostende pas tegen 2015
04/10/2013 - gemeenteraad
Op de gemeenteraden van mei 2012 en augustus 2012 heb ik geïnterpelleerd over de overlast voor de bewoners langs het laatste stuk autostrade A10 langs de Conterdam. De auto’s rijden er met een hoge snelheid ...
meer lezen

Sociaal Verhuurkantoor Oostende verliest terrein
01/09/2013 - persartikel
Groen volgt het dossier van het sociale verhuurkantoor al lang op de voet. Een sociaal verhuurkantoor of SVK is een zeer belangrijke hefboom om minder begoeden een betaalbare woning aan te bieden. Een SVK huurt ...
meer lezen

Toekomst van het Zeeheldenplein
28/06/2013 - gemeenteraad
Begin mei werd de idee van het reuzenrad gelanceerd door schepen Martine Lesaffre, onder de titel in de krant op 5 mei 2013 “Oostends reuzenrad moet vaste attractie worden”. Het rad zou in eerste instantie ...
meer lezen

Nood aan een gezond financieel beleid in Oostende
28/06/2013 - gemeenteraad
Vorige week organiseerde de schepen van financiën Hilde Veulemans een persconferentie over de rekening 2012. Het bereikte overschot van 3,65 miljoen euro op de gewone dienst is zeker positief. Vreemd genoeg werd ...
meer lezen

Tunnel Elisabethlaan zinvol verkeersproject voor Oostende
28/06/2013 - gemeenteraad
Groen zal dit voorstel van de meerderheid goedkeuren. Wij staan achter de tunnel en daarvoor zijn er twee redenen. Ten eerste wordt het verkeersveiliger omwille van minder verkeersstromen en kruisingen ...
meer lezen


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Vrouwen worden benadeeld in de regeling over de zware beroepen, De Kamer 8/3/2018

webdesign PixelShape