Home

Oostende

Stad moet 2 miljoen euro betalen aan Music Hall
22/11/2013 - gemeenteraad
Vorige maand hebben we een budgetwijziging goedgekeurd omdat men uitging van een schadevergoeding aan Music Hall, als gevolg van de rechtszaak van Music Hall tegen EKO over het onrechtmatig verbreken van het contract ...
meer lezen

Maaltijdtarieven: sociaal beleid voor wie het nodig heeft
22/11/2013 - gemeenteraad
Toen de schepen in maart de maaltijdtarieven voor de ontmoetingscentra handhaafde, was de reactie van Groen er een van verontwaardiging. Al vele jaren komen wij tussen om te pleiten voor meer rechtvaardige tarieven: ...
meer lezen

Elisabethlaan/De Schelpe onveilig voor fietsers en voetgangers
21/11/2013 - gemeenteraad
De werf langs de Elisabethlaan ter hoogte van De Schelpe neemt heel wat plaats in en bezet het voetpad, het fietspad, de parkeerstrook en soms ook de eerste rijstrook bij werfverkeer. De vraag is welke oplossing ...
meer lezen

Agentschap Onroerend Erfgoed geeft negatief advies afbraak Vi
08/11/2013 - persmededeling
De Oostendse vismijn is een monumentaal, historisch gebouw en opgenomen in de Vlaamse Inventaris Onroerend Erfgoed. Bovendien heeft het gebouw een hoge locuswaarde in de Oostendse lokale erfgoedlijst. Toch heeft bevoegd ...
meer lezen

Groen wil kermisattracties met levende dieren weg uit Oostende
22/10/2013 - persmededeling
Op de Oostendse kermis staat dit jaar alweer een kraam met pony’s waarop kinderen rondjes kunnen rijden. In 2009 en 2010 kwam gemeenteraadslid Wouter De Vriendt (Groen) tussen om een verbod te vragen, waarop ...
meer lezen

Sloop vismijn is groot verlies voor Oostende
16/10/2013 - persmededeling
De vismijn en 2 rijen pakhuizen van de Oostendse vismijn mogen gesloopt worden, vindt de Oostendse coalitie van SP.A, CD&V en OpenVLD. Nochtans was er in Oostende heel wat protest tegen de afbraak van de Vismijn. Zo ...
meer lezen

Oostende heeft nood aan armoedebeleid in plaats van polarisering
09/10/2013 - persmededeling
   Groen Oostende kijkt verrast op van het discours van de socialistische burgemeester Vandecasteele van Oostende in de Knack van 9 oktober, waar hij stelt dat hij “afwil van de leefloners”. De ...
meer lezen

Verkoop gronden Media Center: Stad loopt 7 miljoen euro mis
04/10/2013 - gemeenteraad
Het dossier van het Media Center sleept al geruime tijd aan. U weet dat Groen zeer kritisch staat tegenover de bouwplannen op deze site. Dit voorstel van beslissing regelt de om de schuldafbouw van de Stad Oostende te ...
meer lezen

Privatisering afvalophaling: te weinig garanties
04/10/2013 - gemeenteraad
De overheveling van de ophaling van het restafval van de Stad naar IVOO werd op de GR van 2 februari 2013 goedgekeurd. De Groen fractie heeft zich toen als enige onthouden. Bedoeling is immers de privatisering, maar zo ...
meer lezen

Nood aan engagement voor sterke vismijn Oostende
04/10/2013 - gemeenteraad
2013 is het derde jaar na de fusie tussen de Oostendse en Zeebrugse visveilingen. De overeenkomst met Zeebrugge bepaalt dat minimum 45% van de totale visaanvoer via de Vlaamse Visveiling in Oostende moet verhandeld ...
meer lezen


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape