Home

Oostende

Oostendse oppositie twijfelt aan werking gemeenschapswachten
23/06/2017 - persartikel
Groen vraagt aan het stadsbestuur van Oostende om de werking van de gemeenschapswachten te herzien. 'Ze voeren de verkeerde taken uit', klinkt het. Oostende De werking van gemeenschapswachten in Oostende werd ...
meer lezen

Naar een G84 of stadsraad in Oostende
26/04/2017 - actie
In tal van steden wordt onderzocht hoe burgers beter bij het beleid kunnen worden betrokken. Wat wil het stadsbestuur in deze legislatuur op dat vlak nog realiseren? We kunnen verwijzen naar de statistieken, die in ...
meer lezen

Parkeren in Oostende: echte vernieuwing is voor na 2018
10/04/2017 - gemeenteraad
De verwachtingen waren hoog gespannen. Maar de hervorming van het parkeerbeleid is uitgedraaid op een sisser van formaat. Er zijn zeker positieve punten: het parkeertarief per minuut, de goedkopere nachttarieven in ...
meer lezen

Mobiliteit in Oostende: tijd voor nieuwe, groene recepten
10/04/2017 - gemeenteraad
Het mobiliteitsplan vertrekt van mooie uitgangspunten: meer duurzame verplaatsingen, verkeersleefbaarheid verhogen, straten aangenamer maken door herinrichting, enz. Maar het mobiliteitsplan maakt haar eigen beloftes ...
meer lezen

Komen de Ferry's ooit terug?
25/02/2017 - persartikel
Twintig jaar nadat de RMT opgedoekt werd en bijna vier jaar nadat de laatste ferry Oostende verliet, blijven heel wat mensen ijveren voor een nieuwe ferrylijn. Er wordt nog altijd met heel wat weemoed teruggedacht aan ...
meer lezen

"Privacy moet beter beschermd worden in nieuw politiekantoor"
22/02/2017 - persartikel
Groen vraagt om de open balie in het toekomstige politiekantoor te wijzigen. “Om de privacy bij aangifte niet te schenden”, zegt Wouter De Vriendt. “Een terechte bemerking”, reageert de ...
meer lezen

Afbraak zwembad ligt onder vuur
21/02/2017 - persartikel
Groen zet alles in op de herbestemming van het huidige zwembad in Oostende. Nog dit jaar wordt gestart met de bouw van een nieuw zwembad op de hoek van de Northlaan met de Nieuwpoortsesteenweg en dan zou het huidige, ...
meer lezen

Groen Oostende wil volksraadpleging over stedelijk zwembad
19/02/2017 - persartikel
In januari 2016 stelde het Oostendse stadsbestuur de plannen voor een nieuw stedelijk zwembad voor. Het huidige zwembad zou worden afgebroken. Bij de voorstelling van de campagne rond de herbestemming van het huidige ...
meer lezen

Er moet een zone 30 komen in alle Oostendse woonwijken
22/12/2016 - persartikel
Met een reeks vernieuwende voorstellen wil Groen een ander mobiliteitsbeleid in de stad. Over de ring rond Oostende houdt Wouter De Vriendt zich op de vlakte: “Eerst onderzoeken of die nodig ...
meer lezen

Opnieuw discussie over de werking van de Oostendse gemeenteraad
28/09/2016 - gemeenteraad
Een nieuw huishoudelijk reglement voor de werking van de Oostendse gemeenteraad stond plotseling op de agenda van de vorige gemeenteraad. Groen ging niet akkoord met de werkwijze van gemeenteraadsvoorzitter Bart ...
meer lezen


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape