Home

Gastenboek

Doe iets met je mening, schrijf een bericht in het gastenboek

29/01/11 - Aangaande het ZILVERFONDS
http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/opinie/columns/rik-van-cauwelaert/opinie-nationale-eenheid-t-is-eens-iets-anders/article-1194937720605.htm

vrijdag 28 januari 2011 om 09u53
Opinie: Nationale eenheid? 't Is eens iets anders
….
Niet langer geleden dan gisteren toonde PS-minister van Pensioenen Michel Daerden hoezeer het lot van het land en de burgers hem na aan het hart gaat. Op de simpele vraag van Groen!-Kamerlid Wouter De Vriendt welke de stand van het Zilverfonds is en wat de minister de jongste jaren ondernam om de toekomst van het pensioenstelsel veilig te stellen, kwam Daerden niet verder dan wat onbegrijpelijk GESTAMEL.

……
J.lC.
bericht gepost op 29/01/11 om 17 u 38 
14/06/10 - Proficiat
Wouter,
Van harte proficiat met het behaalde resultaat! Zoals je merkt... hard werken wordt steeds beloond!
Stef
bericht gepost op 14/06/10 om 20 u 33 
13/06/10 - Succes!
Beste Wouter

Mijn stem heb je meer dan verdient!! Ik reken op Groen! voor een humaner beleid en waarbij ook dierenwelzijn niet vergeten wordt. Met heel veel aandacht heb ik de debatten gevolgd op TV en ik sta volledig achter jullie partijprogramma maar jammer genoeg kwam je partij- en naamgenoot niet altijd even overtuigend over op het gros van het kiespubliek. Wellicht moet hij hierin nog groeien en ik ben zeker dat hij dat ook zal doen. Toch ben ik ervan overtuigd dat jij meer overtuigingskracht zou hebben gehad op het grote publiek. Misschien iets om te onthouden bij de volgende verkiezingen? Groen! heeft het op de meeste plaatsen echter schitterend gedaan en dus wil ik jou en de partij bij deze van harte feliciteren en heel veel succes toewensen!

Sandra
Sandra
bericht gepost op 13/06/10 om 20 u 08 
25/05/10 - Ontmoeting
Onze vereniging Happy-Team vzw, helpt hulpbehoevende mensen, gaat de strijd aan tegen de armoede in eigen land. Vrijdag 20/5/2010 hadden wij een evenement in CC DE DIJK te Brugge. Wouter heeft de moeite genomen om eens tot bij ons te komen. Bedankt Wouter. De enige persoon, die toch even de moeite genomen heeft om ons een riem onder het hart te steken. Iemand met zijn hart op de juiste plaats. Nogmaals bedankt Wouter.
Happy-Team vzw
bericht gepost op 25/05/10 om 19 u 35 
15/05/10 - Even iets zeggen ...
Hallo, blij van je deze voormiddag eens te mogen leren kennen. Hopelijk viel bij Mike de koffie (nadien) toch nog mee ;-) Groet, Patrick / www.padi-fodi.be
PADI
bericht gepost op 15/05/10 om 13 u 25 
13/05/10 - succes!
Veel succes, u heeft alleszins mijn stem
annelies
bericht gepost op 13/05/10 om 15 u 04 
12/03/10 - Koning Albert II en Congo
schitterend artikel vandaag in De Standaard hoe je de reisroute voor onze koning uitdoktert. Heel origineel gevonden, en geheel in overeenstemming met onze standpunten. Trouwens, een heel goeie DS krant vandaag met goeie artikels van Luckas en onze voorzitter. Chapeau om dit samen met Ecolo uit te denken en er samen voor te gaan. Geen enkel andere partij doet dit ons na.
Conny
bericht gepost op 12/03/10 om 14 u 39 
26/01/10 - Onderhoudsplicht tegenover rusthuisresidenten

De onderhoudsplicht tegenover een ouder die in een rusthuis resideert, blijft een onderwerp op kranten- en internetfora. > http://www.juridischforum.be/forum/viewtopic.php?p=71126#71126

Het is algemeen bekend dat OCMW’s in principe de kosten die voortvloeien uit de plaatsing in een rust- of verzorgingstehuis, geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de onderhoudsplichtige familieleden. Het OCMW kan in bepaalde gevallen afzien van terugvorderingen, bijvoorbeeld als het inkomen van de onderhoudsplichtige beneden een bepaalde grens ligt, om redenen van billijkheid en efficiëntie (bijvoorbeeld in het geval dat de onderhoudsplichtige niet betaalt, kan het OCMW afzien van een dagvaarding wegens te hoge procedurekosten). Er zijn dus mogelijkheden om niet met terugvorderingen belast te worden.

Momenteel is die onderhoudsplicht niet van toepassing in een aantal steden (o.a. Gent, Herentals, Menen, Oostende).


BEWEEGREDENEN AFSCHAFFING ONDERHOUDSPLICHT OOSTENDE?
Sociale of andere motieven?
Oostende was de eerste stad die in december 2001 overging tot de afschaffing van de onderhoudsplicht.
Die afschaffing was één van de programmapunten van de Oostendse socialisten voor de gemeenteraadsverkiezingen oktober 2000 .
Velen noemden het programmapunt van de socialisten een loze verkiezingsbelofte.
De socialisten hielden woord.
Die afschaffing werd door de bevolking bijzonder gunstig onthaald.

Voorstanders van de instandhouding van die onderhoudsplicht voelden zich gepakt.
Ze vonden dat het niet kon dat men vanuit het OCMW de afschaffing meldde, terwijl dit niet zo was.
Volgens Franky De Block was eigenlijk niets afgeschaft, men had simpelweg de wet omzeild door het optrekken van het plafond belastbaar inkomen tot 100.000 euro (4 miljoen 33 duizend 990 Bfr.) per maand.
Aldus werd ieder die een belastbaar inkomen had van minder dan HONDERDDUIZEND euro per maand vrijgesteld van terugvorderingen.” > http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=nbrb20012004_024 .

Die afschaffing heeft echter een voorgeschiedenis
Is het in Oostende algemeen bekend dat het OCMW Oostende - onder het voorzitterschap van SP.A-mandataris Franky De Block – in december 2001 overging tot de afschaffing van de ‘onderhoudsplicht tegenover een in een rusthuis residerende ouder’, dan is in beperkte kring bekend dat die afschaffing volgde op vragen die het gemeenteraadslid Johan Kerckhof anno 1999 via het gemeentelijk bulletin richtte tot het OCMW. Het gemeenteraadslid informeerde naar de door het OCMW-beleid gevolgde procedures bij het toepassen van het stelsel ‘onderhoudsplicht tegenover een in een rusthuis residerende ouder’ en dit vanaf 1994. > http://www.onregelmatigheden-onderhoudsplicht-rusthuisverblijf.be/onderhoudsplicht_toelichting.htm#Toelichting_11

Onbeantwoorde vragen
Vaststelling was dat er van de 12 gestelde vragen er slechts 2 beantwoord werden.
Eén van de onbeantwoorde vragen was onder meer: In hoeveel gevallen werd er aan de onderhoudsplichtige kinderen ontheffing verleend op grond van billijkheidsredenen?
Het OCMW zweeg
Alhoewel het raadslid aandrong voor een antwoord bleef het OCMW zwijgen.
Vermits de wetgever de OCMW's de mogelijkheden toemeet om op grond van billijkheidsredenen ontheffing te verlenen van onderhoudsbijdragen(o.a. familiale omstandigheden, verstoring van de familiale relaties), kon het toch geen probleem zijn dat het OCMW informeerde omtrent het aantal ingediende verzoeken om vrijstelling van onderhoudsbijdragen te bekomen en in hoeveel gevallen er door het OCMW positief gereageerd werd.

Oktober 2007 herhaalde een Oostends gemeenteraadslid de volgende vragen:
1. In hoeveel gevallen werd er in de loop van de jaren 1994 – 2001 al dan niet aan onderhoudsplichtigen VRIJSTELLING VAN ONDERHOUDSPLICHT VERLEEND OP GROND VAN BILLIJKHEIDSREDENEN?
2. Hoeveel onderhoudsplichtigen weigerden in de loop van de voormelde periode ONDERHOUDSBIJDRAGEN TE BETALEN en werden daarvoor al dan niet gedagvaard?
Het OCMW antwoordde:
“WIJ BESCHIKKEN NIET OVER DE INFORMATIE waar u naar vraagt. Zoals u allicht weet hebben wij sinds 04/12/2001 een nieuwe systeem, waarbij geen bijdragen meer gevraagd worden.
Wij zijn enorm tevreden over het resultaat, zowel naar effecten inzake ons financieel beheer, als inzake de positieve gevolgen naar kinderen van niet betaalkrachtige in rusthuizen verblijvende ouderen, alsook naar effecten ouders-kinderen relaties.”

GELOOFWAARDIG en aanvaardbaar dat een OCMW niet heeft bijgehouden hoeveel onderhoudsplichtigen er werden vrijgesteld van onderhoudsbijdragen en hoeveel onderhoudsplichtigen de gevorderde onderhoudsbijdragen niet betaalden?

Men kan pro of contra het stelsel ‘onderhoudsplicht tegenover in een rusthuis residerende ouders’ zijn, maar het niet beantwoorden van de vragen wekt bedenkingen aangaande de ware beweegredenen voor de afschaffing van de onderhoudsplicht te Oostende. Hoe dan ook, kort na de vraagstellingen Kerckhof (vraag 8 juli 1999 – OCMW-antwoord 8 december 1999) propageerden de Oostendse socialisten in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen 2000 de afschaffing van de ‘onderhoudsplicht tegenover in een rusthuisverblijvende ouder’. December 2001 ging het OCMW Oostende over tot de afschaffing.


Tot slot nog dit: aan het mandaat van VLD-gemeenteraardslid Kerckhof (VLD) kwam op 8 augustus 2000 een einde en in 2004 wipte de VLD hun gemeenteraadslid Alain Delanghe omdat hij ‘onbetamelijke’ vragen had gesteld aangaande een kastekort van 4.748 euro in een OCMW-buurthuis. > http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=G2BCA9R4

E. Debaillie
bericht gepost op 26/01/10 om 21 u 44 
08/10/09 - Debat Gent 7/10/2009
Beste Wouter,

Bij het openingsdebat van de LVSV gisteren in de Gentse universiteit heeft U mij werkelijk verbaasd, in de meest positieve zin dan nog. Ik vond ten eerste u standpunten zeer duidelijk naar voren komen, wat van de anderen niet altijd gezegd kon worden plus U getuigde werkelijk ambitieus te zijn, met kennis van zaken aan het debat deel te nemen. Voor mij mag U een wat belangrijkere rol hebben bij Groen! Ik ben er zeker van dat dit de partij ten goede zou komen en dat U met u overtuigende betogen veel mensen over de streep zou kunnen trekken.

Doe zo voort!
B
B
bericht gepost op 08/10/09 om 10 u 53 
26/08/09 - nieuwe voorzitter!
met nogal wat tegengoesting (gelukkig was er nog een sprankeltje verstand) heb ik op 7 juni op Groen! gestemd... hopelijk kan dit naar de toekomst toe met u als voorzitter met het hart en volle goesting gebeuren!!
Ik hoop alleszins dat u op z'n minst opkomt bij de voorzittersverkiezingen...

Groeten uit de Kempen.
Diederik
bericht gepost op 26/08/09 om 19 u 26 

1 2 3 4 5 6 7 8 9Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape