Hoe omgaan met nieuwbouw in historische stadswijken?
De historische stadswijken in Oostende worden om de haverklap geteisterd door afbraak van historisch waardevolle panden. Soms is een sloop echter de enige oplossing en zelfs aangeraden om de wijk op te waarderen. De vraag rijst dan wel aan welke ... meer
Geluidsschermen nodig langs begin A10 Oostende
Volgens een studie van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer biedt de verlaning van het eerste stuk van de A10 geen oplossing voor de geluidsoverlast ervaren door de buurtbewoners.   Enkele vragen: De ... meer

Met schijnresolutie schuift Federale regering erkenning Palestijnse Staat op lange baan

Het parlement kreeg de langverwachte resolutie van de regeringspartijen over de erkenning van de Palestijnse Staat. De ontgoocheling bij Groen is groot, want de erkenning wordt aan tal van voorwaarden afhankelijk gemaakt. Wouter De Vriendt, Kamerlid Groen: “De federale regering koppelt onhaalbare voorwaarden aan de erkenning van Palestina. De resolutie is er één voor de schone schijn en ontbreekt elke ambitie en wil om ... meer

artikel gepubliceerd op 19/12/2014


Regering-Michel legt conflictpreventie op het kapblok

'Oorlog is de voortzetting van de diplomatie met andere middelen', schreef generaal Carl von Clausewitz al in de 19de eeuw. Geweld duikt vaak op waar politieke eisen van tafel worden geveegd. Denk maar aan de discriminatie van soennieten in Irak, zowel politiek als economisch, met hun radicalisering tot gevolg. De drang naar verandering en democratisering in Libië, die door Khadafi decennialang werd onderdrukt. Het ontbreken van een ... meer

artikel gepubliceerd op 08/12/2014


Groen en Raad van State stellen zich vragen bij vreemdelingentaks

Vandaag buigt de commissie Binnenlandse Zaken zich over de afwenteling van de kosten van de administratieve afwikkeling van verblijfsaanvragen. Het bedrag van 225 euro zou door de nieuwkomers betaald moeten worden. Daar waar staatssecretaris Francken spreekt over een ‘billijk bedrag’, stellen Groen en de Raad van State zich vragen bij de verenigbaarheid van die regeling met het internationaal recht. Met name de uitzonderingen op die ... meer

artikel gepubliceerd op 03/12/2014


> Archief


Ter Zake
Einde militaire missie in Libanon - Journaal 10/12/2014

 


Debat pensioenrapport - 22/06/2014

Ten huize van... (2010) - ©Focus-WTV

> Archief

webdesign PixelShape